Årets Nobelpris i kjemi - oppdagelsen av genredigeringverktøyet CRISPR/Cas9

Nobelprisen i kjemi 2020 går til to forskere for deres oppdagelse av genredigeringverktøyet CRISPR/Cas9.

Nobelpris i kjemi 2020

Sammen har Emmanuelle Charpentier og Jennifer Doudna oppdaget CRISPR/Cas9 «gensaksen» som med høy presisjon tillater å gjøre målrettede endringer i genomet til alle type organismer og celler. Les pressemeldingen fra Nobelkomiteen.

CRISPR/Cas9 - en naturlig del av immunforsvaret

CRISPR/Cas9 komplekset er en del av en rekke bakterier og prokaryoters naturlige immunforsvar mot virusangrep.

Se illustrasjonen over CRISPR/Cas9 på www.nobelprize.org.

Genredigeringsverktøy aktiv i forskning

Forskerne har arbeidet med få «gensaksen» fra bakteriens immunforsvar til å virke i et prøverør. Deretter har de forenklet saksens molekylære komponenter slik at det enklere kan tas i bruk for målrettet genredigering.

Dette arbeidet har hatt en stor betydning for basal forskning, planteforskning og planteavling. I dag pågår det også flere kliniske studier for kreftterapi.

CRISPR

Fremtidig i genterapi og diagnostikk

CRISPR vil kunne bli brukt som genterapi mot arvelige sykdommer i fremtiden. I diagnostikk viser det seg at CRISPR metoden kan benyttes for enklere og raskere påvisning av RNA fra virus i blod- eller spyttprøver.

Senest under Covid 19 pandemien har vi sett utviklingen av CRISPR basert diagnostiske løsninger. CRISPR er ikke bare til bruk for genredigering men også til diagnostikk.

Les mer om bruksområder i Store medisinske leksikon.

Ordforklaringer og forkortelser 

Akronymet CRISPR står for Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats.  

Cas står for CRISPR associated protein.

Cas9: RNA guided DNA cutter