Årets Nobelpris i medisin - oppdagelsen av Hepatitt C virus

Nobelpris i medisin 2020 går til tre forskere som oppdaget Hepatitt C virus.

Nobelpris i medisin 2020

Harvey J. Alter, Michael Houghton og Charles M. Rice oppdaget Hepatitt C virus og har fått årets Nobelpris i medisin. Arbeidet til de tre forskere har gjort det mulig å bekjempe kampen mot kronisk hepatitt som forårsaker skrumplever og leverkreft.

Et globalt helseproblem

Kronisk hepatitt er et globalt helseproblem på samme nivå som tubekulose og HIV. Oppdagelsen av Hepatitt C har gjort det mulig å utvikle både medikamenter for behandling og pålitelige diagnostiske metoder for påvisning. Dette lar oss identifisere- og følge opp pasienter med Hepatitt forårsaket av dette viruset.

WHO skal eliminere Hepatitt C innen 2030

WHO har satt seg som mål å eliminere Hepatitt C innen 2030. Her i Norge har vi en nasjonal strategi som går ut på å få redusert forekomsten av Hepatitt C med 90% allerede innen 2023. Forekomsten av Hepatitt C er høyest blant sprøytemisbrukere i Norge.

Vi støtter kampen mot Hepatitt C i Norge

Vi, Bergman Diagnostika, er sammen med vår partner, Cepheid, i stand til å støtte kampen mot Hepatitt C i Norge.

Cepheid leverer to typer HCV-analyser:

  1. Xpert® HCV Viral Load - til bruk i laboratorier
  2. Xpert® HCV VL Fingerstick - pasientnær analyse (PNA).

Vi har hatt et prosjekt sammen med Sykepleie på hjul. Dette for å hjelpe sprøytemisbrukere med å få en hurtig diagnose av Hepatitt C. I tillegg kjører proLAR NETT Hepatitt C bussen som også er en aktør i kampen mot viruset.

Interessert i å vite mer?

Kontakt vår produktsjef, Huma Siddiqui.

Mail: huma.siddiqui@bergmandiag.no

Telefon:: +47 92 42 13 86