BERGMAN DIAGNOSTIKA AS FUSJONERTE MED ELECTRA-BOX DIAGNOSTICA 1.APRIL 2016

Bergman Diagnostika AS har fusjonert med Electra-Box Diagnostica AS. Tilsvarende fusjon har skjedd også i Sverige, Danmark og Finland.
I Norge skjedde fusjonen den 1. april 2016. Bergman Diagnostika AS overtok etter denne dato alle forpliktelser og kontrakter fra Electra-Box Diagnostica AS.
Med denne fusjonen vil vi kunne tilby våre kunder en enda sterkere totalløsning, ettersom vi blant annet vil være en større organisasjon som kan yte service og support.
Vi ser frem til et godt samarbeide med nye kunder og leverandører. 
Kontakt oss ved spørsmål:
Adm Direktør: Tove Nyhus, 922 35 616, tn@remove-this.bergmandiag.remove-this.no
Salgssjef: Vigdis Breen, 478 07 640, vb@remove-this.bergmandiag.remove-this.no

Kundebrev