Bergman Diagnostika gjesteforeleser på Noklus kurs - Stavanger

I forbindelse med kurset på Stavanger Universitetssjukehus den 26. april, med tema hematologi og diabetes , inviterte Noklus Rogaland oss til å holde et lite foredrag om celletellere. 

Vi synes det er veldig hyggelig å bli spurt, særlig når hematologi er vårt spesialfelt. Vår dyktige kollega og bioingeniør, Martin Oma, presenterte foredraget som innheholdte både litt teori om måleprinsippet, pratisk tolkning av resultater og mulige feilkilder.

Etter foredragene var det lagt opp til en workshop, der flere leverandører hadde en praktisk gjennomgang av sine produkter. Bergman Diagnositka hadde to forskjellige stand, én der Horiba Microsemi CRP celleteller ble presentert av Martin Oma, og den andre der HemoCue WBC DIFF leukocytteller ble presentert av Christin Jordal. Det ble mange gode spørsmål fra interesserte og engasjerte deltakere.   

Se Noklus sin Facebook-oppdatering om kurset her.

Produktinformasjon om våre celletellere finner du her.