Brukererfaringer fra et laboratorium i Trøndelag

”Vi fikk økt kapasitet på laboratoriet og reduserte faren for feil. Vi kan garantere svar senest dagen etter, men som oftest samme dag.”

Brukerrapport

Bruker: Kystlab AS i Namsos

Produkt: Tecan Freedom EVO

Freedom Evo

Kystlab AS er et selskap som utfører akkrediterte laboratorieanalyser og rådgivning innen Trygg Mat og Miljørettet Helsevern. Det var det første laboratoriet som fikk innvilget akkreditering på analyse av ATPase*-aktivitet, som smoltifiseringsparameter for settefiskbransjen. Metoden er automatisert for å kunne øke kapasiteten, få mest mulig stabile resultater over tid og for å redusere faren for menneskelig feil. Kystlab AS kan garantere svar senest dagen etter at prøvene er mottatt, men svarer som oftest samme dag. De har lang erfaring med denne typen prøver og utfører denne analysen for en rekke anlegg.

*ATPase-enzymene er knyttet til fiskens osmo-regulering der enzymets funksjon er å bidra til å pumpe salt inn og ut av fiskens celler.

Hvor sentral er deres Tecan Freedom EVO?

Vi kjøpte Tecan-roboten vår i 2013 og denne gjør at vi kan prosessere flere prøver enn det vi kunne gjort manuelt. Vi kan arbeide parallelt med Tecan-roboten og forbereder prøvemateriale til den samtidig som roboten utfører pipettering. Om vi skulle valgt pipetteringsrobot i dag ville valget helt klart vært en Tecan.

Hva er det viktigste for dere når dere bruker Tecan pipetteringsrobot?

Det viktigste for oss med Tecan er at den er raskere enn mennesker, pålitelig (den gjør ikke systematiske feil) og vi får full sporbarhet på alle prøver. Roboten gir oss reproduserbare analyser.

Er dere fornøyd med Bergman Diagnostika som leverandør?

Vi er fornøyd med Bergman Diagnostika som leverandør og liker at det holdes jevnlige brukermøter.

Ville dere anbefalt Bergman Diagnostika til andre?

Vi anbefaler gjerne Bergman Diagnostika til andre og vi er spesielt fornøyd med den raske responsen når vi trenger service eller applikasjonsstøtte. Vi deltok på brukermøte i juni og var veldig fornøyd med programmet. Det var fint å bli kjent med Bergman Diagnostika og personalet. Jeg var spesielt fornøyd med workshopen.

Löfvenberg

Lars Löfvenberg, PhD

Fagansvarlig Veterinærmedisin, Kystlab AS

Kystlab


Ønsker du mer informasjon om Tecan pipetteringsroboter kan du ta kontakt med vår produktsjef, Kristian Wittek.