COVID-19 infeksjon og dens påvirkning på koagulasjon

Helt siden desember 2019 har en ny type lungebetennelse spredd seg over hele verden. Hvordan påvirker COVID-19 koagulasjon?

Helt siden desember 2019 har en ny type lungebetennelse, COVID-19, spredd seg over hele verden og rammer et økende antall mennesker hver dag. Hovedsymptomene er feber og hoste, og de fleste av pasientene blir friske igjen.

Imidlertid kan omtrent 1 av 6 pasienter utvikle pustevansker. Hos noen av dem utvikler sykdommen seg til en mer systemisk sykdom som gir dysfunksjon i flere organer, dette i henhold til forskning. Risikostratifisering av pasientene er nøkkelen til å optimalisere COVID-19-pasienters behandling på sykehus. Stratifiseringen er foreløpig basert på karakteristikken av alvorlig lungebetennelse og på laboratoriefunn.

COVID-19 predisponerer for trombotisk sykdom, både i den venøse og arterielle sirkulasjonen. I forbindelse med COVID-19 pandemien har man registrert et høyt antall venøse og arterielle tromboser, fra lungeemboli til hjerteinfarkt. Ref. NHI.no.

Oppsummering de viktigste forskningsbaserte nøkkelfunnene

Stago gir en oppsummering av de viktigste forskningsbaserte nøkkelfunnene knyttet til trombotiske tilstander og COVID-19.

Forhøyet D-dimer er assosiert med alvorlighetsgraden av COVID-19 sykdom og det er rapportert at det gir dårligere prognose.

Lavmolekylært heparin (LMWH) benyttes i stor grad til profylaktisk behandling, og overvåkes med måling av anti-Xa aktivitet.

Et screening-koagulasjonspanel som inkluderer D-dimer, PT, trombocytter og fibrinogen, kan være til hjelp for å identifisere alvorlighetsgraden hos COVID-19-pasienter.

COVID-19 og trombotiske tilstander - utvalgte publikasjoner

Stago har samlet et utvalg av publikasjoner relatert til den aktuelle COVID-19 infeksjonen og trombose- og hemostaseproblemer.

 

For mer informasjon, ta kontakt med produktsjef Reidun Stenbakken.