DELTA DIGITALT: Nordisk-baltisk klonalitetsmøte 23. september 2020

Møt ledende eksperter på maligne blodsykdommer. Bli inspirert til å ta i bruk avanserte klonalitets-analyser. Lær om hvordan Invivoscribes NGS - teknologi er et viktig ledd i strategien for persontilpasset medisin.

Nordisk-baltisk klonalitetsmøte, den 23. september

Vil du være med og bli inspirert til å ta i bruk avanserte klonalitetsanalyser? Det er fortsatt mulig å delta digitalt hvis du melder deg på innen 28.august.

Den 23. september i år finner vårt nordisk-baltiske klonalitetsmøte sted i København. Lær om hvordan Invivoscribes NGS - teknologi er et viktig ledd i strategien for persontilpasset medisin. Ta kontakt med produktsjef Huma Siddiqui for å melde din interesse.

Møt ledende eksperter på maligne blodsykdommer

På møtet vil vi samle ledende eksperter, klinikere og forskere som jobber med å forbedre diagnostikken og behandling av maligne blodsykdommer som for eksempel myelomatose, akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) og kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Invivoscribes LymphoTrack® Dx NGS analyseteknologi

Vi vil diskutere metoder og fremskritt i dette feltet. Det skal fokuseres på hvordan next generation sequencing (NGS) kan identifisere og spore B- og T-celle-maligniteter ved hjelp av Invivoscribes LymphoTrack® Dx NGS analyseteknologi. Dette er en teknologi som brukes i 35 land globalt, hvorav dette i flere nordiske land. På klonalitetsmøtet kan du møte andre brukere og utveksle erfaringer med dem.

Et viktig ledd i strategien for persontilpasset medisin

Invivoscribes LymphoTrack® Dx NGS-teknologien gir svar med høy sensitivitet og kvalitet på klonalitets-, somatisk hypermutasjon (SHM)- og minimal restsykdom (MRD) analyser. På fjorårets ASCO-konferanse i USA var det stort fokus på utviklingen av persontilpasset medisin. Denne NGS teknologien er et viktig ledd i strategien for persontilpasset medisin for pasienter med leukemi.

Økt overlevelsesprognose ved maligne blodsykdommer

Resultater fra Invivoscribes analyser vil kunne være med på å bestemme hvilken oppfølging som må foretas i klinikken og kan dermed øke overlevelsesprognose ved maligne blodsykdommer.

Vi vil oppfordre deg til delta på vårt nordiske klonalitetsmøte slik at du også kan være en aktiv del i denne utviklingen.Ta kontakt med produktsjef Huma Siddiqui for å melde din interesse eller hvis du har flere spørsmål. Finn ut mer om våre Invivoscribe-analyser HER.


Fakta: MRD

Minimal restsykdom (MRD)- testing ved hjelp av NGS er et verktøy som nå brukes over hele verden for å utvikle strategier for hematologiske maligniteter. Sammenhengen mellom MRD-status og overlevelsesprognose ble opprinnelig demonstrert for kronisk lymfocytisk leukemi (KLL) ved bruk av multi-parameter flowcytometri. Imidlertid, har flowcytometri vist seg vanskelig å standardisere på tvers av ulike laboratorier da det er vanskelig å sammenligne resultater fra ulike laboratorier. Derfor er denne teknologien ikke egnet for internasjonal standardisering. I den senere tid har NGS-baserte analyser vist seg å være egnet til å oppdage og overvåke MRD i kronisk lymfocytisk leukemi (KLL), akutt Lymfoblastisk leukemi (ALL) og andre lymfoide maligniteter. LymphoTrack®-analysene fra Invivoscribe er NGS-baserte, dypsekvenseringsanalyser som oppdager og identifiserer DNA sekvenser av klonale rearrangeringer innenfor målrettede T-celle reseptor (TCR) eller immunoglobulin (Ig) antigen reseptor loci. Når en spesifikk rearrangert klonal populasjon er blitt identifisert (klonsekvens), kan LymphoTrack-analyser brukes til å spore denne klonale populasjonen med en følsomhet så lav som 10-6.

Ref: Invivoscribe Brochure MRD


Fakta: Persontilpasset medisin

Med persontilpasset medisin menes forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte. Persontilpasset medisin gir flere og mer presise verktøy for klinikere i deres utredning og behandling av pasienter. Molekylærgenetiske analyser er sentral i persontilpasset medisin, men i fagmiljøet spenner forståelsen av begrepet fra å omfatte genomanalyser til også å omfatte andre typer molekylære data, kliniske data og informasjon om livsstil og miljøpåvirkning.

Synonymer for ordet persontilpasset medisin: presisjonsmedisin, stratifisert medisin.

Ref: Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017-2021


Referanser:

Referanser i litteraturen hvor Invivoscribe sine produkter er brukt for å evaluere og teste ut implementering av metodikken (eks NGS vs flowcytometri):

1. Medina A, Jiménez C, Puig N, Sanchez-Vega B, Flores-Montero J, González M, Calasanz MJ, Ayala RM, Sarasquete ME, Paiva B, Cedena MT.
New Alternatives for the Evaluation of Minimal Residual Disease (MRD) Detection By Next Generation Sequencing in Multiple Myeloma.
Blood 2017 130:1783; http://www.bloodjournal.org/content/130/Suppl_1/1783

2. Cheng S, Inghirami G, Cheng S, Tam W.

Simple deep sequencing-based post-remission MRD surveillance predicts clinical relapse in B-ALL.
Journal of Hematology & Oncology. 2018 Dec;11(1):105; https://doi.org/10.1186/s13045-018-0652-y

3. Maria E. Arcila, Mustafa Syed, Wayne Yu, Hannah Kim, JinYuan Yao, Caleb Ho, Kseniya Petrova-Drus, Mikhail Roshal, Jae H. Park, Ola Landgren, Ahmet Dogan and Khedoudja Nafa

Next Generation Sequencing (NGS) Based IGH and TCR Clonality Assays Provide Excellent Specificity and Sensitivity for Routine Clonal  

Characterization and Monitoring of Lymphoproliferative Disorders; Blood 2017 130:4017; http://www.bloodjournal.org/content/130/Suppl_1/4017

4. B Stamatopoulos, A Timbs, D Bruce, T Smith, R Clifford, P Robbe, A Burns, D V Vavoulis, L Lopez, P Antoniou, J Mason, H Dreau & A Schuh

Targeted deep sequencing reveals clinically relevant subclonal IgHV rearrangements in chronic lymphocytic leukemia

Leukemia. 2017 Apr;31(4):837-845. doi: 10.1038/leu.2016.307. Epub 2016 Oct 31.; https://www.nature.com/articles/leu2016307