Endring i rutine for retur for ABL90

For å kunne yte raskere service til deg, endrer vi fra 01.01.2019 våre rutiner for retur av forbruksvarer for ABL90. Fra og med denne datoen skal alle disse returer registreres via et webbasert returskjema under "Teknisk service" på vår hjemmeside.