Finn raskere riktig SARS-CoV-2 variant

Den nye analysen fra Seegene viser de nye variantene og gir mulighet for rask respons på smittespredning.

 

Mutasjonsvarianter av SARS-CoV-2

Pandemien har tatt en ny vending og stadig flere mutasjonsvarianter av SARS-CoV-2 dukker opp. Det er en utfordring raskest mulig å identifisere hvilke varianter hver enkelt person har blitt smittet av. 

NYHET!                                      Allplex™ SARS-CoV-2-variants I

Seegene kommer nå med en analyse som identifiserer riktig SARS-CoV-2 variant, som oppfølging på allerede påviste positive prøver. Analysen viser de nye variantene og gir mulighet for rask respons på smittespredning.

Allplex™ SARS-CoV-2-variants I differensierer mellom viktige S-gen mutasjoner:

 • Britisk (HV69 / 70 delesjon og N501Y)
 • Sør-Afrikansk eller Brasiliansk/japansk (E484K og N501Y)

Prøv den nye analysen!

Les vedlagte brosjyrer og gi oss tilbakemelding om dere ønsker 1 stk testkit med 25 reaksjoner.

PCR-analysen kan kjøres på følgende PCR-instrumenter:

 • CFX96™ eller
 • CFX96 Dx

Automatisk tolkning av resultatene gjøres ved hjelp av Seegene Viewer.

Ekstraktorer og PCR-oppsett:

 • Seegene NIMBUS
 • Seegene STARlet
 • SEEPREP32™
 • Maelstrom™ 9600

Mer om våre nye ekstraktorer: Maelstrom™ 9600 og Seeprep32™

Det finnes to nye ekstraktorer som forenkler ekstraksjonsarbeidet.

Maelstrom™ 9600:

Ekstraktor

 • Helautomatisk ekstraktor
 • Kan benyttes til ekstraksjon av RNA og DNA
 • Designet for rask ekstraksjon og for å unngå krysskontaminering
 • Kun 35 minutter på ekstraksjon av 1 til 96 prøver

Les mer om Seegene Maelstrom 9600.

SEEPREP32™:

Seegene ekstraktor

 • 1~32 ekstraksjoner på ≤30 minutter
 • Kassetter med prefylte reagenser, ingenting bortkastet
 • Én protokoll for mange prøvetyper, kan kjøres samtidig
 • Enkelt brukergrensesnitt, kan styres med nettbrett

Les mer om Seegene SEEPREP32.

Vil du ha mer informasjon?

Grete Ramstad

Ta kontakt med produktsjef Grete Ramstad på mail eller telefon (90 92 58 85) hvis du vil ha mer informasjon.