Forskjellige analysemetoder for koronaviruset SARS-CoV-2

Hva er forskjellen på metodene som er utviklet for å påvise Covid19 sykdom og hvorfor er analysespesifisitet så viktig?

Denne artikkelen er tilpasset fra originalartikkelen skrevet av Triolab Finland. 

Påvisning av Covid-19 sykdom

Flere metoder er utviklet for å diagnostisere COVID-19 sykdom, som er forårsaket av det nye koronaviruset, SARS-CoV-2. De fleste metoder detekterer enten virale deler eller humane antistoffer fra prøven. Analysespesifisitet er avgjørende, da det også eksisterer andre koronavirus som forårsaker mindre alvorlige luftveissykdommer. 

Detektere genetisk materiale i prøven (PCR) 

PCR metoden er en standard analyse for påvisning av infeksiøse agens (for eksempel sopp, bakterier og virus). 

Hele genomet til det nye koronaviruset er blitt sekvensert. Nyutviklede analyser er basert på denne kjente genetiske sekvensen og er i stand til å oppdage om prøven inneholder ett eller flere målgener i dette viruset. 

Et positivt resultat av analysen indikerer en pågående virusinfeksjon og potensiell årsak til pasientens symptomer. Ved å rette analysen mot mer enn ett målgen av viruset vil man øke analysespesifisiteten og kan bekrefte at viruset i prøvematerialet spesifikt er SARS-CoV-2.  

Detektere strukturelle deler av viruset i prøven (antigener) 

Genetisk materiale av virus er pakket inn i strukturelle deler som proteinkapper, membrankapper eller begge deler. Noen analysemetoder er målrettet mot disse strukturelle delene av viruset og kan finne ut om prøven inneholder SARS-CoV-2-spesifikke strukturer.  

Et positivt resultat fra disse analysene indikerer at viruset sannsynligvis infiserer pasienten. Analysen må være målrettet mot de unike strukturelle delene av dette viruset. Den bør bare gjenkjenne SARS-CoV-2 og ikke andre lignende virus. 

Påvisning av antistoffer i prøven 

Når menneskekroppen blir utsatt for virusinfeksjoner, vil den begynne å produsere antistoffer for å overvinne sykdommen. Det er nå blitt produsert nye tester for å oppdage antistoffer dannet mot SARS-CoV-2. 

Et positivt resultat fra disse analysene betyr at personen har vært utsatt for viruset på et tidligere tidspunkt. Disse analysene påviser ikke en akutt virussykdom. Spesifisiteten til disse analysene er veldig viktig: de må vise om en person har hatt COVID-19-sykdommen indusert av SARS-CoV-2 og ikke noen annen sykdom forårsaket av et lignende virus. 

Ta kontakt

Har du spørsmål til denne artikkelen eller ønsker å vite mer om dette tema, ta gjerne komtakt med vår produktsjef Huma Siddiqui.


Faktaboks 

  • Koronavirus er en stor virusfamilie som kan gi luftveisinfeksjon 

  • Vanligvis smitter denne virusfamilien mellom dyr, men noen ganger kan viruset smitte over til mennesket - altså zoonose (infeksjon som smitter fra dyr til menneske) 

  • Vi har tidligere opplevd sykdomsutbrudd grunnet koronavirus- eks SARS og MERS   

  • SARS-Cov-2 er navnet på det nye viruset som er årsaken til pandemien i 2020 

  • Sykdommen som er forårsaket av SARS-CoV-2 heter Covid-19