Første installasjon av Sebias nyeste modell av Capillarys i Norge

Førde sentralsjukehus var først ute med å installere Sebia sin nyeste modell Capillarys 3 Octa i Norge.

Først ut i Norge

Vi kan nå gratulere Førde sentralsjukehus med nytt Capillarys 3 Octa instrument! 

Tidlig i sommer var Capillarys 3 Octa instrumentet på plass og i rutinedrift på proteinseksjonen ved Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. 

Capillarys 3 Octa er et nytt medlem i Sebia Capillarys 3 familien som består av helautomatiske kapillærelektroforese-instrumenter.

Førde sentralsjukehus er først ut i Norge til å bruke Capillarys 3 Octa.

Les mer om Capillarys 3 instrumentene her.

Aud Margrethe Holen og Kirsti Holsen

Bilde: Aud Margrethe Holen og Kirsti Naustdal Holsen ved siden av instrumentet Cap 3 Octa

Endret rutine for å spare tid

Sykehuset valgte å endre rutine ved kjøp av nytt instrument for å spare tid. Tidligere gikk alle elektroforeseprøvene i serum og urin på gel på Hydrasys instrument fra Sebia. Nå analysers protein og immuntyping på det nye helautomatisk kapillærelektroforese-instrument.

Tilbakemeldingen til oss er at de er svært fornøyde. De sparer mye tid og kan gi ut raske pålitelige svar. 

Vi ønsker lykke til med instrumentet!