Hva er sepsis?

Den 13. september er den årlige verdens sepsisdag og i september settes det fokus på sepsis. Hva er sepsis? Hva er årsakene til sepsis? Hvordan kan man diagnostisere sepsis?

Hva er sepsis? 

Sepsis er en systemisk reaksjon på en infeksjon, der pasienten blir allment påvirket og utvikler organdysfunksjon. Det er en relativt hyppig tilstand, med en insidens på ca. 0,5 per 1 000 per år. Sykehusdødeligheten ved sepsis er ca. 10 %, men ved septisk sjokk er den over 40 %. Tidlig diagnostikk og behandling er viktig for å redusere mortaliteten og tidlig oppstart av antibiotikabehandling er av stor betydning for prognosen. (Ref: nhi.no (2018) "Sepsis (blodforgiftning) (lesedato: 15.08.2020))

Sepsisdagen

Årsaker til sepsis

Sepsis skyldes en bakterieinfeksjon og en betennelsesreaksjon som spres i blodet til mange organer samtidig. Utløsende årsak er ofte en avgrenset infeksjon, for eksempel lungebetennelse, urinveisinfeksjon, hudinfeksjon eller andre infeksjoner. Hva som utløser den kraftige betennelsestilstanden, er knyttet til både bakterien som lager infeksjon og pasientens øvrige helse. Ofte vil dessuten bakteriene kunne påvises i blodbanen. 

Sepsis dødelig

Alvorlig underliggende sykdom kan være årsak til utvikling av sepsis. Dette gjelder blant annet pasienter som får store doser cellegift eller immundempende medikamenter, eldre, personer med diabetes, pasienter med alvorlig kreftlidelse, kronisk nyresykdom, kronisk leversykdom, eller immunsykdom. (Ref: nhi.no (2018) "Sepsis (blodforgiftning) (lesedato: 15.08.2020))

Diagnostisering av sepsis

Mange undersøkelser vil være aktuelle på sykehus, blant annet blodgassanalyse, blodprøver, EKG, bakterieprøver, virusprøver, urinprøve, avføringsprøve, røntgenbilde, CT-bilder, med mer. Molekylære biologiske metoder, spesielt PCR, er generelt akseptert som en metode for tidlig sepsisdiagnostikk, mest på grunn av den korte tiden fra analyse til resultat og dens uavhengighet av dyrkning. (Ref: nhi.no (2018) "Sepsis (blodforgiftning) (lesedato: 15.08.2020))

Sepsis

Bergman Diagnostika satser på molekylære biologiske metoder for tidlig sepsisdiagnostikk. Vi har en ny leverandør, Qvella, med sin FAST-ID BSI™metode - en revolusjonerende teknologi som er forventet leveringsklar i 2021. I tillegg har vi leverandøren Molzym sin SepsiTest™-UMD som er en CE IVD-merket molekylærtest. 

Qvella

Qvella er et kanadisk molekylært diagnostisk selskap grunnlagt i 2009. Deres mål er å redusere svartiden for mikrobiologiske resultater, med hovedfokus på sepsis. Qvella har utviklet en revolusjonerende teknologi for rask og automatisk deteksjon av patogener ved direkte påvisning i kroppsvæsker. Helautomatisk og integrert e-lysis™ eliminerer behovet for arbeids- og tidskrevende ekstraksjon.  

FAST-Prep™ innebærer isolering og konsentrering av patogene mikrober fra positiv blodkultur.

  • FAST-Prep™ er et helautomatisk system for prøvepreparering i «klar til bruk» kassett  

  • Gir en ren, konsentrert mikrobiologisk cellesuspensjon – «Liquid colony» - på 20 minutter 

  • Suspensjonen inneholder levende celler, og kan brukes til videre testing (ID, AST etc) 

FAST-ID™ BSI-panel   

Rask identifikasjon direkte fra fullblod 

  • Helautomatisert 

  • ID på mindre enn 60 Minutter 

  • mindre enn 2 minutter hands-on 

  •  rRNA påvisning fra intakte patogener for maksimal følsomhet 

Vil du vite mer? Les mer om Qvella på vår hjemmeside eller gå til Qvella.com

Qvella

Molzym – PCR test direkte fra prøvemateriale 

SepsiTest™-UMD er en CE IVD-merket molekylærtest for kulturuavhengig deteksjon og identifisering av et bredt spekter av gram-positive bakterier, gram-negative bakterier og sopp i løpet av en arbeidsdag. Frem til i dag er mer enn 1350 mikroorganismer blitt identifisert i kliniske prøver. 

Kliniske evalueringer viser tydelig fordelene med SepsiTest™-UMD:

  • presis identifikasjon av patogener
  • enkel bearbeiding av en rekke kliniske prøver med bare en protokoll
  • høy diagnostisk sensitivitet og spesifisitet  

SepsiTest™-UMD er det ideelle verktøyet for rutinemessig testing av materiale som ofte forblir negativt i kulturen på grunn av krevende patogener eller antibiotikabehandling før prøvetaking. (Referanse: molzym.com)

Molzyms MolYsis-teknologi løser problemet med falske positive ved degradering av humant DNA. Analysene kjøres på SelectNA™plus, et CE-IVD godkjent instrument med walk-away automatisering som inkluderer MolYsis-teknologi. Les mer om Molzym på vår hjemmeside  eller gå til Molzym.com

Ta kontakt for mer informasjon

Kontakt oss i Bergman Diagnostika ved spørsmål eller ønsker om utfyllende informasjon.

Produktsjef Jørn Kolberg - 982 09 192 - jorn.w.kolberg@remove-this.bergmandiag.remove-this.noproduktsjef

Produktsjef Sonja Tveiten - 489 99 674 - sonja.tveiten@remove-this.bergmandiag.remove-this.noproduktsjef