Nå er det den tiden av året

Er du ute etter løsninger for hurtig deteksjon innen luftveisdiagnostikk? Luftveisinfeksjoner forårsaker flere legebesøk og fravær fra skole og jobb enn noen annen sykdom.

Våre løsninger for hurtigdiagnostikk innen luftveisinfeksjoner

Det er ikke bare influensa som kan forårsake luftveisinfeksjoner. Det er omtrent 500 millioner luftveisinfeksjoner utenom influensa som forekommer årlig. Vi har løsninger for hurtigdiagnostikk innen luftveisinfeksjoner fra flere av våre leverandører:

  • Abacus Diagnostica 
    • Deteksjon av Influensa A&B + RSV på under 80 min 
  • GenMark DX
    • Deteksjon av multiplekse luftveisinfeksjoner på under 2 timer 
    • Brukererfaring ePlex fra GenMark  

Firma: Abacus Diagnostica 

Kort om Abacus Diagnostica

Abacus Diagnostica er et finsk selskap som har spesialisert seg på hurtig molekylær testing. Visjonen er å levere kostnadseffektive og brukervennlige produkter for å muliggjøre molekylær diagnostikk for alle laboratorier.

GenomEra® teknologien

Selskapets unike og teknologisk avanserte produkter er basert på den patenterte GenomEra® teknologien. Denne teknologien er basert på hurtig, robust og fullt automatisert PCR-teknologi til identifikasjon av forskjellige patogener. Deres helautomiserte instrument GenomEra® CDX tar molekylær testing til et nytt nivå av enkelthet og hastighet uten at det går ut over kvaliteten på resultatene. Deres nåværende portefølje dekker en rekke felt, prøvetyper og patogener.

GenomEra

Test: GenomEra® Flu A/B + RSV  

GenomEra® Flu A / B + RSV kan spille en viktig rolle i forebygging av epidemier, med tilhørende dødsfall og kostnader for samfunnet. GenomEra® er en enkel plattform uten RNA-ekstraksjon for å detektere og differensiere mellom Influensa A, Influensa B, RSV A og RSV B i en multiplekset RT-PCR-analyse. RT-PCR er den mest pålitelige metoden for å oppdage influensa og RSV, og den anses i dag som den gyldne standarden.  

Reduserte kostnader

Det er en veldig brukervennlig og rimelig metode med lite avfall for å påvise infeksjonsparametere raskt. Pålitelige og raske resultater betyr reduserte kostnader gjennom forbedret pasientbehandling og isolasjonspraksis.  Analysen er validert for prøver fra nasal, nasal + hals eller nasopharyngeal vattpinner samlet i flytende transportmedier, eller nasopharyngeal aspiratprøver fra pasienter med tegn og symptomer på luftveisinfeksjon.  

Les mer om hurtigdiagnostikk med Abacus GenomEra CDX her.

Last ned brosjyren GENOMERA® FLU A/B + RSV


GenMark

Kort Om GenMark DX 

GenMark er et amerikansk selskap etablert i 2010. Selskapets grunnleggere utviklet en elektronisk sensor for deteksjon av DNA i 1993.

Engangskassetter med brede paneler

Teknologien ble de følgende årene videreutviklet for bruk i engangkassetter. GenMark tilbyr engangskassetter (ePlex) som inneholder meget brede paneler for påvisning av en rekke bakterier, virus, sopp og/eller parasitter basert på pasientens sykdomsbilde. Analysen gir muligheten for hurtig respons samtidig som laboratoriet øker effektiviteten og reduserer de totale kostnadene.

ePlexePlex

Test: ePlex RP Panel 

ePlex engangskassetter gir rask, multipleks, molekylær diagnostikk for påvisning av infeksjonssykdommer direkte fra prøvemateriell til resultat på kun 60/90 minutter. GenMarks ePlex Respiratory Pathogen Panel (RP) detekterer og identifiserer de vanligste virus- og bakterieorganismer assosiert med øvre luftveisinfeksjon. 

De kliniske tegnene på luftveispatogener er veldig like, noe som kompliserer riktig diagnose og passende terapivalg. Den omfattende utformingen av ePlex RP-panelet kan bidra til å forbedre pasientbehandlingen ved å identifisere patogener som ofte ikke blir detektert med tradisjonelle metoder.  

Å nøyaktig bestemme årsaken til infeksjon har vist seg å redusere lengden på opphold og tid i isolasjon.  

Sitat fra en bruker:

“Totalt sett er det positive opplevelser ved bruk av ePlex. Den er brukervennlig, og det tar ikke lang tid å sette opp hver prøve. Brukeropplevelsen med maskinen er god, da den er lett å forholde seg til, og enkel å forstå.” 

GenMark

Les mer om hurtigdiagnostikk med GenMark DX her.

Last ned brosjyren ePlex® Respiratory Pathogen Panel