Nytt assay for påvisning av laktoseintoleranse

Savner du en hurtig, sikker og kostnadsbesparende gentest av laktoseintoleranse for dine pasienter?

Hva er laktoseintoleranse?

Laktoseintoleranse er nedsatt evne til å tåle melkesukker, laktose. Tilstanden er svært hyppig, og forekommer hos 5–15 prosent av alle nordeuropeere og hos så mange som 80 prosent av voksne i Asia.

Hvordan diagnostiseres laktoseintoleranse?

Det finnes flere veletablerte metoder for å diagnostisere laktoseintoleranse. En blodprøve (laktasegentest) kan fortelle om du er genetisk disponert for primær laktoseintoleranse. 

Laktasegentest sier kun noe om genetisk disposisjon, og ingenting om du har et redusert laktoseopptak av andre grunner, for eksempel pga sekundær laktoseintoleranse. For å måle om laktoseopptaket faktisk er redusert, finnes det alternative metoder der man drikker en laktoserik løsning på fastende mave, og deretter enten måler blodsukkerstigning eller måler hydrogen og metangass i utpust i etterkant av inntaket.*

Hurtig, sikker og kostnadsbesparende gentest

Den gjeldende hydrogenpustetesten for å diagnostisere primær laktoseintoleranse er ikke en pasientvennlig metode. Vår leverandør, LaCAR, har utviklet en kostnadsbesparende og meget sensitiv metode for å påvise laktoseintoleranse. LaCAR har også nå validert testen med prøvetakingspinner for munnhulen som gir både pasient og bioingeniør en enklere opplevelse av prøvetakingen. 

LAST NED PDF-en om metoden for en raskt, pålitelig og pasientvennlig diagnostisering av laktoseintoleranse. 


Ta kontakt med meg for å få mer informasjon.

Produktsjef Sonja Tveiten

Tlf. +47 48 99 96 74

Mail: sonja.tveiten@remove-this.bergmandiag.remove-this.no


Les mer om LaCAR MDX her.


*KILDE: https://www.naaf.no/subsites/matallergi/kostrad-ved-allergi/laktoseintoleranse/