Ønsker du raske pålitelige HbA1c resultater?

Har du en utfordring med at kurvene på resultatet ikke har god separasjon og er vanskelig å tolke?

WHO’s anbefaling for diabetes  

Diagnostiske kriterier for diabetes i Norge er i samsvar med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

HbA1c er den foretrukne diagnostiske testen fordi den er stabil, upåvirket av måltider og lite affisert av andre sykdommer som kan gi akutte endringer i omsetningen av glukose.*  

IFCC-sertifisert HbA1c metode 

HbA1c viser gjennomsnittlig glukose i blodet de siste 2–3 månedene. Alle målemetodene for HbA1c skal nå være sporbare til IFCC-referansemetode.

Dette internasjonale referansesystemet for analysering av HbA1c baserer seg på en mer nøyaktig metode og måler kun konsentrasjonen av en klart definert glykert form av hemoglobinet (glykering av den første aminosyren i hemoglobinets betakjede). 

Sebia sin HbA1c metode er IFCC sertifisert og de benytter IFCC sin anbefaling for beregning av HbA1c resultater. 

Ønsker du raske pålitelige HbA1c resultater? 

Leverandøren Sebia har utviklet en serie kapillærelektroforese-instrumenter. Instrumentet Capillarys 3 Tera har stor kapasitet og smarte løsninger som gir raske og pålitelige HbA1c resultater. 

Capillarys 3 Tera er et fleksibelt instrument som kan bygges ut etter behov eller stå som frittstående instrument. 

Sebia Cap3

Universitetssykehuset i Nord-Norge benytter Capillarys 3 Tera 

CAPILLARYS 3 er et unikt og eksklusivt automatisert instrument, designet for å imøtekomme dagens og fremtidige behov hos alle laboratorier.

Laboratoriesenteret hos UNN Tromsø benytter Capillarys 3 Tera med automatisk loader til HbA1c - system MC1.

UNN

Stor kapasitet og svært god presisjon for HbA1c diagnostikk 

Sebia har kapillærelektroforese-instrumenter med stor kapasitet og svært god presisjon. HbA1c-metoden påvirkes ikke av interferens, labilt HbA1c, karbamylert hemoglobin eller hemoglobinvarianter. 

God separasjon og enkle å tolke  

De ulike fraksjonene har god separasjon og er enkle og tolke. Vi viser til en illustrasjon fra en publikasjon American Journal of Clinical Pathology June 2016 av M. Herpol et al.  

HbA1c

Bilde: Evaluation of the Sebia Capillarys 3 Tera and the Bio-Rad D-100 Systems for the Measurement of Hemoglobin A1c.  

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon om HbA1c.

Ragnhild.Donnum@remove-this.bergmandiag.remove-this.no

Tlf. +47 40 44 09 69


* Kilde: bestprac.no