Pandemilaben doblet testkapasiteten

Pandemilaben i Oslo ble åpnet av helseminister Bent Høie etter at regjeringen ba helseforetakene øke testberedskapen for korona.

Sist oppdatert 16.09.2021

Pandemilaben doblet kapasiteten sin ved å slå sammen prøver

Pandemilaben i Oslo ble åpnet av helseminister Bent Høie etter at regjeringen ba helseforetakene øke testberedskapen for korona.

«Siden mai har kapasiteten på pandemilaben blitt tidoblet», melder TV2 Nyheter den 05.12.2020.

De helautomatiske pipetteringsrobotene for liquid handling er av typen Tecan Fluent.

På pandemilaben muliggjør de en enorm test-kapasitet per uke og kapasiteten ble ytterligere doblet da de slo sammen prøver for å analyserer dem parvis.

TV2 

Bildetekst: Se nyhetsinnslaget fra pandemilaben på TV2-nyhetene (fra 05.12.20). (Ref: Bilde lånt fra TV2)

Flytter prøver parvis

Før prøvene kan slås sammen må de først fjerne vattpinnen som står i transportmediet. Deretter settes prøverørene i rack som går inn i roboten, Tecan Fluent. Roboten flytter nå prøver parvis over i en 96-brønns analyseplate.

Bildetekst: 96-brønns analyseplate

Tilsetter magnetiske nanopartikler

Det som nå skjer med prøvene, er at det tilsettes reagens som sprekker cellene og gjør at viruset flyter fritt rundt i prøveglasset. Deretter tilsettes magnetiske nanopartikler som binder seg til DNA. Dette skjer fordi DNAet i prøven er svakt negativt ladet og vil derfor binde seg til de magnetiske kulene.

Innsetting av prøver

Bildetekst: Innsetting av prøver i Tecan Fluent PCR-maskin (Ref: Bilde lånt fra TV2)

Viruset skilles fra magnetkulene

Nå flyttes analyseplaten oppå en sterk magnet som gjør at kulene med virus fester seg til bunnen av platen.

Kulene med viruset vaskes i etanol og deretter tilsettes det en elueringsbuffer som frigjør viruset fra magnetkulene.

Mens prøven står på magneten flyttes væsken med fritt virus DNA over i en ny ren prøveplate og prøven er klar for å analyseres på en PCR-maskin.

Tecan prøveplate

Slik detekterer PCR-maskinen om en prøve er positiv.

Ved å kopiere kun virus-DNA mange ganger og hele tiden måle denne prosessen i prøven, kan en PCR-maskin detektere om en prøve er positiv. Hvis svaret blir positivt analyseres de parvise prøvene på nytt enkeltvis.

Tecan Fluent Robot

Fullstendige automasjonssløsninger for blant annet deteksjon av koronavirus

Bergman Diagnostika leverer to pipetteringsroboter av typen Tecan Fluent til Rikshospitalet. Tecan tilbyr automatiseringsløsninger for blant annet deteksjon av koronavirus, men Bergman Diagnostika kan også tilby sine kunder reagenser.

I utviklingen av en standardisert løsning har Tecan gått sammen med flere av de største produsentene av reagenser og laget en felles konfigurasjon med flere ferdige programmer som lastes ned og enkelt implementeres.

Tecan kan blant annet automatisere ELISA- (antistoff deteksjon), PCR-oppsett og NGS-oppsett.

Vil du ha mer informasjon?

Produktsjef

Ta kontakt med produktsjef Kristian Wittek på mail eller telefon (97 57 99 14) hvis du vil ha mer informasjon eller les mer om våre pipetteringsroboter fra Tecan.