Pandemilaben ved Klinikk for laboratoriemedisin, OUS, styrkes med en ny pipetteringsrobot

Automatisert væskehåndtering gir økt testberedskap på OUS. Nå er hele tre pipetteringsroboter installert ved Klinikk for laboratoriemedisin, OUS på Ullevål. Les om flyttingen av pandemilaben fra Rikshospitalet til Ullevål.

For å øke kapasiteten for testing ytterligere har OUS besluttet å anskaffe en tredje pipetteringsrobot. Pandemilaben ved Klinikk for laboratoriemedisin, OUS i Oslo ble åpnet av helseminister Bent Høie i mai 2020 etter at regjeringen ba helseforetakene øke testberedskapen for korona. De helautomatiske pipetteringsrobotene, Tecan Fluent, på pandemilaben muliggjør en enorm test-kapasitet per uke.

Flytting av pandemilab fra Rikshospitalet til Ullevål

OUS etablerte i forbindelse med pandemien et laboratorium for testing av SARS-CoV-2 på Rikshospitalet. Det ble besluttet at pandemilaben på Rikshospitalet skulle flyttes til Ullevål og i januar bistod vi med flyttingen av to pipetteringsroboter og installering av robot nummer 3 i den nye pandemilaben på Ullevål.

Installasjon av ny pipetteringsrobot ved Klinikk for laboratoriemedisin på Ullevål

En tidlig mandags morgen i starten av det nye året går Bergman Diagnostika i gang med å sette opp robot nummer tre til bruk til COVID-19 testing på Ullevål. “Når vi ankommer får vi beskjed om at heisen ikke fungerer.", forteller produktsjef Kristian Wittek som sammen med serviceingeniør Geir Kildal er ansvarlig for installasjonen. Løsningsorienterte støttespillere på Ullevål er raskt på plass og unngår større forsinkelser av installasjonen. 

Kabinettet monteres og pipetteringsroboten løftes på plass og er klar til å rulles inn på den nye pandemilaben. Allerede på onsdag formiddag er den nye pipetteringsroboten ferdig installert og klar til bruk. Den nye roboten får navnet Fredrik av de ansatte på pandemilaben.

Tecan Fluent Robot  Tecan Fluent Robot 

Bilde: Vår serviceingeniør, Geir Kildahl, monterer den tredje Fluent 1080 til bruk for COVID-19 testing på Ullevål.

Tecan Fluent Robot

Bilde: På onsdagen er pipetteringsroboten ferdig montert å klar til bruk.

Flytteprosessen til ny pandemilab

Noen uker etter at den nye pipetteringsroboten var installert og tatt i drift på Ullevål, var det klart til å flytte robotene fra Rikshospitalet. “Vi går i gang med dette allerede 25. januar og planlegger at vi vil bruke en uke per robot.” sier produktsjef Kristian Wittek og forteller videre; “Først demonteres roboten og settes på pall. Roboten veier 300 kg og fraktes på en spesialbygget pall. Da er det greit å få hjelp av fagfolk.”

Tecan Fluent Robot  Tecan Fluent Robot

Bilde: Produktsjef Kristian Wittek pakker pipetteringsroboten i plast og demonteres.

Tecan Fluent Robot  Tecan Fluent Robot

Bilde: Roboten veier 300 kg og fraktes på en spesialbygget pall

På Ullevål settes den første pipetteringsroboten  raskt sammen igjen av vår flinke serviceingeniør, Geir Kildal. Roboten har fått navnet Geir av pandemilabens ansatte. Kristian forteller; “Vi ble ferdige med flyttingen av den første roboten allerede på onsdag , hele to dager før planlagt, og Geir kan tas i bruk på pandemilaben.”

Tecan Fluent Robot  

Bilde: Roboten Geir skrus fast i skapet den står på og vil etter kort tid være klar til bruk.

Tecan Fluent Robot  Tecan Fluent Robot

Tecan Fluent Robot

Bilde: Serviceingeniør, Geir Kildal, står for flytting av robot nummer 3.

Uken etter flyttes den siste pipetteringsroboten som byr på ekstra utfordringer da den har en væskebasert pipetteringsarm. Etter mye jobb blir også den siste roboten ferdig pakket ned og klar til transport.

Tecan Fluent Robot

Bilde: Dilutorer for væskebassert pipettering.

Dørene på Ullevål er heldigvis så brede at roboten kan passere gjennom dørkarmene og etter hvert blir den andre roboten, Morten, også ferdig installert og klar til bruk. Nå er pandemilaben ferdig innflyttet og alle tre pipetteringsroboter kjøres på maksimal kapasitet i den nye pandemilaben på Ullevål

Tecan Fluent Robot  Tecan Fluent Robot

Bilde: "Trangt, men vi trenger heldigvis ikke å rive vegger for å få instrumentet inn døra.", sier Geir.

Tecan Fluent Robot

Bilde: Morten, Gunnar og Fredrik er klare for å analysere store prøvemengder.

Vil du ha mer informasjon om pipetteringsroboter?

Kristian Wittek

Ta kontakt med produktsjef Kristian Wittek på mail eller telefon (97 57 99 14) hvis du vil ha mer informasjon.