Pasientnær analysering av hepatitt C utenfor sykehus / klinikk - Pilotprosjekt

Cepheid Xpert HCV VL Fingerstick - Pasientnær analysering av hepatitt C utenfor sykehus og klinikk i samarbeid med Sykepleie på hjul, Prindsen mottakssenter og Fransiskushjelpen.

I disse dager deltar vi i et spennende pilotprosjekt som går ut på pasientnær analysering (PNA) av hepatitt C virus (HCV) infeksjon utenfor sykehus og klinikk. Pilotprosjektet innebærer bruk av Xpert HCV VL Fingerstick-analysen ute på gaten hvor målgruppen faktisk befinner seg. Dette gjør det mulig å få ett analysesvar på aktiv HCV-infeksjon innen 60 minutter midt i Oslos gater.

Bergman Diagnostika AS sin rolle i prosjektet

Det er Bergman Diagnostika AS som leverer denne løsningen her i Norge. «Vi låner ut instrument og tilbehør som mobil powersupply, samt at vi får levert tester fra vår leverandør, Cepheid, til dette pilotprosjektet», forteller produktsjef Huma Siddiqui.

Involverte samarbeidspartnere

Det er flere involverte som har kommet sammen for å muliggjøre dette pilotprosjektet. Spesialist på hepatitt, Professor Olav Dalgard, er en sentral person i kampen mot hepatitt C her i Norge. En lege og to sykepleiere ved Prindsen Mottakssenter er engasjert i arbeidet for sprøytemisbrukere. De utfører HCV testing og behandling i samarbeid med Professor Olav Dalgard. Prindsen Mottakssenter er drevet og finansiert av velferdsetaten Oslo kommune. Dette er et lavterskeltilbud i Oslo sentrum og de tilbyr sprøyterom, feltpleie, smittevern, sosialfaglig team, akuttovernatting, HCV-klinikk og tannhelse. Sykepleie på hjul er også involvert. De er en frivillighetsorganisasjon som en del av Fransiskushjelpen og jobber oppsøkende i Oslos rus- og prostitusjonsmiljø. Sykepleie på hjul har skadereduksjon som hovedmål og er tilstede i gatene i Oslo sentrum og i bydelene. Det er disse sykepleierne som er ute og gjør jobben med HCV-testingen i dette prosjektet. Dette er en frivillig organisasjon som er avhengig av donasjoner.

Prosjektets mål

WHO har satt seg mål å eliminere hepatitt C innen 2030, mens vi her i Norge har en nasjonal strategi som går ut på å få redusert forekomsten av Hepatitt C med 90% allerede innen 2023. Dette tiltaket skal kunne bidra til å understøtte denne nasjonale strategien. Ved hjelp av dagens legemidler, som er direktevirkende antiviraler, vet vi at behandling og eliminering av HCV er et realistisk mål.

Hepatitt C i Norge

Hepatitt C er endemisk blant mennesker som injiserende rusmisbrukere. Det antas at ca. 40 prosent av sprøytemisbrukere i Norge har kronisk hepatitt C. Dette betyr at i overkant av 7000 personer lever med kronisk hepatitt C som følge av injiserende rusmiddelbruk. En stor andel av smitte med hepatitt C skjer blant unge sprøytemisbrukere på grunn av deling av urene sprøytespisser.

En ung målgruppe

Målgruppen for prosjektet er sprøytemisbrukere under 35 år. Pasienter over 35 år som sykepleierne møter på underveis i prosjektet vil bli henvist til eksisterende prosedyre hvor pasienten må gjennom flere steg før de eventuelt kan få behandling. Flere steg betyr et lengre tidsrom på flere uker fra første kontakt til behandling settes i gang. I mellomtiden har man kanskje mistet kontakten med pasienten/stoffmisbrukeren.

Hurtig svar på aktiv HCV på 60 minutter

Pilotprosjektet er rettet mot unge sprøytemisbrukere som kan tas inn i et behandlingsprogram for så å redusere videre smitte blant sprøytemisbrukerne. I vårt prosjekt gir Cepheid sin test svar på aktiv HCV infeksjon på bare 60 minutter En behandling skal kunne settes i gang raskt etter analysen slik at man ikke mister kontakt med pasienten. 

Presentasjon av resultater fra pilotprosjektet

Resultatene fra dette pilotprosjektet skal presenteres på den internasjonale konferansen «International Symposium on Hepatitis care in substance user» (INHSU) i år. Produktsjef Huma Siddiqui sier videre: «Vi i Bergman Diagnostika er spente og glade for at vi får delta i et prosjekt som kan redde mange liv.»

For mer informasjon ta kontakt med produktsjef Huma Siddiqui.


 


FAKTA: Pasientnær analysering
Pasientnær analysering (PNA) er definert som laboratorieundersøkelser som blir utført nær pasienten. PNA blir utført både i og utenfor sykehus. PNA blir også kalt for Point of Care Testing (POCT), eller desentraliserte laboratorieanalyser.
Fordeler med PNA er:
  • Raskt analyseresultat
  • Ferskt prøvemateriale
  • Lite prøvevolum/prøvemateriale
  • Optimalt prøvetakingstidspunkt
  • Raskere behandling
Kilde: Helse Bergen


FAKTA: Xpert HCV VL Fingerstick analysen
HCV diagnostikk i dag:
En endelig diagnose for aktiv HCV-infeksjon kan kreve opptil flere legebesøk.
Aller først blir det utført en antistoffbasert HCV test. For å få bekreftet et positivt svar fra denne testen må det tas blodprøve ved hjelp av venepunksjon. Dette innebærer forberedelse og transport av blodprøver, laboratoriekompetanse og dager / uker før man oppnår resultat om aktiv HCV infeksjon ved hjelp av kvantitativ RNA analyse.
En enkel og rask metode for RNA-diagnostikk, har potensial til å forenkle testalgoritmen, øke antall diagnostiserte og fører til raskere igangsetting av behandling.
Kvantitative RNA-resultater tilgjengelig på mindre enn 1 time mens du er ute hos pasienten:
Xpert HCV VL Fingerstick på GeneXpert® System produsert av Cepheid er en fantastisk løsning for en enklere og raskere diagnostikk. Testen utføres ved å samle en dråpe blod ved hjelp av ett fingerstikk. Bloddråpen overføres til en analysekassett (cartridge) og testen kan kjøres i gang.
Dette resulterer i en hurtig diagnose av HCV RNA fra kapillærblod. Instrumentet som brukes for analysen er et fleksibelt og bærbart system og heter GeneXpert.
Kilde: Cepheid.com

enkle steg