Rapport fra Nidaroskongressen

Vi var på Nidaroskongressen som gikk av stabelen mandag 21. oktober og varte til 25. oktober. Fikk du ikke anledning til å delta gir vi deg en liten oppsummering på det vi opplevde, både som utstiller og som deltager på ett av kursene.

Rapport fra Nidaroskongressen

Primær-teamet hadde utstilling i 3 dager på årets Nidaroskongress. Det var mange hyggelige besøkende og både leger og medarbeidere kom innom for å ta en prat. De fleste var nysgjerrige på det nye hemoglobinsystemet fra HemoCue – Hb 801. Mange ble imponerte av det raske resultatet som kommer omtrent samtidig som man setter kyvetten inn. Flere påpekte at det var en klar fordel i den travle hverdagen i forhold til forgjengeren Hb 201+.

Flere leger kom og spurte om celleteller og det var tydelig at antibiotikaresistens og diagnostisering av virus/bakterielle infeksjoner var et av temaene under Nidaroskongressen. Både Microsemi CRP  fra Horiba og  WBC DIFF  fra HemoCue var av interesse.

Utstillere  med IT-løsninger/applikasjoner (journalsystemer, styringssystemer, videokonsultasjon…) spesielt utviklet for legekontor virket til å vekke stor interesse blant deltagerne.

Vi i Bergman Diagnostika har stort fokus på fagkunnskap og jeg deltok derfor på Laboratoriekurs for medarbeidere som Noklus Trøndelag holdt den siste dagen. Nyttige forelesninger om bl.a. flere av de viktigste analysene som utføres daglig på legekontor.

Les en kort oppsummering om noen av forelesningene nedenfor.

Forelesning: Prøvetaking – kapillært og venøst
Noklus-konsulent Hege Hegseth minnet oss på at flere feilkilder både før – under – og etter prøvetakningen påvirker resultatet. Blant annet ble viktigheten av rene hender ved analysering av glukose kapillært belyst med et interessant spredingsplot der man kunne konstatere store forskjeller på verdiene. Ett sett med prøver ble tatt på pasienter med finger tilsølt med appelsinsaft. Det andre settet med prøver ble tatt på samme pasienter, etter håndvask.  
Hege Hegseth gikk også gjennom prosedyren på venøs prøvetaking og minnet om maks stasetid på 1 minutt.
Deltagerne ble også minnet på de nye retningslinjene om desinfeksjon av stikkstedet før prøvetakning, både venøst og kapillært, for alle pasienter.


Forelesning: Diabetes – Laboratorieanalyser
Noklus konsulent Randi Rekkebo hadde en forelesning om laboratorieanalyser ved diabeteskontroll med innslag av quiz-spørsmål til deltagerne. Det var tydelig at det var høy kompetanse i forsamlingen.
Flere punkter ble gjennomgått, her er noen av dem:
- Husk rene hender før stikk i fingeren, men viktig å ikke bruke hånddesinfeksjon med glycerol før glukosemåling da glycerol kan påvirke resultatet.
- Flere av de små glukosemålere kan ikke måle EDTA-prøver. Viktig å vite om begrensninger på apparatet man har på sin lab.
- Glukosebelastning - to viktige feilkilder er:

  • for sen sentrifugering av gelglass (maks. 30 minutter etter tapping)
  • at pasienten ikke er fastende (spør på en tydelig måte om de har spist eller drukket de siste 8 timene).

Noklus oppfordrer legekontorer til å bruke diabetesskjemaet som Noklus har utarbeidet for enkelt å kunne følge retningslinjene for diabetesbehandling.


Forelesning: Hurtigtester
Ved Noklus-konsulent Line Nilsen Nygård. Forelesningen startet med en rask innføring i hurtigtesters historikk og hva man kan forvente av hurtigtester generelt. Hovedbudskapet er å huske på at hurtigtester er til støtte for klinikken og at ingen hurtigtest gir 100% riktig svar.

Forelesningen tok for seg hvordan hvert legekontor kan vurdere kvaliteten på de hurtigtestene de selv bruker når de får vurderingen fra Noklus-kontroller. Ved å sammenligne prosentandel riktige svar på egen metode mot prosentandel riktig svar for alle metoder kan man få en idé om kvaliteten på den aktuelle metoden.

Noklus konsulenten nevner at hun personlig ønsker å se flere maskinelle avslesningsmetoder for hurtigtester på legekontor, da dette sikrer riktig avlesning av hurtigtester.
(red. anm.: eksempel på en slik maskinell avlesningsmetode for hurtigtester er Sofia fra Quidel som vi i Bergman Diagnostika har i vårt sortiment)


Forelesning: Dekontaminering

Vi fikk også høre et veldig interessant innlegg om dekontaminering, ved Eivind Espeland fra Nasjonal kompetansetjeneste for Dekontaminering. Han informerte om den det nye EU direktivet – EU 2017/745 Medical Devices som trer i kraft 25. mai 2020 og som setter nye krav til medisinsk utstyr.

Han minnet om at steriliseringsutstyr er å regne som medisinsk utstyr og derfor er det krav om dokumentasjon på sikkerhet av utstyret og også dokumentasjon på sikkerhet over tid. Espeland spurte forsamlingen hvor ofte det ble foretatt teknisk kontroll av sterilisatorene der ute og inntrykket er at det er kanskje ikke der rutinene er best på legekontorene generelt. Han spurte også om hvilken type sterilisatorer (tørr eller damp) legekontorene representert i forsamlingen har, og det så ut til at de fleste har tørr sterilisator. Nasjonale kompetansetjeneste for dekontaminering anbefaler dampsterilisator.

Når det gjelder rengjøring/dekontaminering av medisinsk utstyr generelt plikter produsenter, ifølge det nye direktivet, å opplyse helt konkret om hvilke desinfiseringsmidler ett hvert utstyr skal rengjøres med. Velger man å bruke en annen rengjørings-/desinfiseringsmetode er man forpliktet til å dokumentere at effekten er bra nok.
Han forklarte også at det ikke finnes noen nasjonale retningslinjer for dekontaminering i Norge, men at Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering har lagd anbefalingshefter som han anbefalte å bruke.