ROTEM® sigma Tromboelastometri

Kombinert med innovasjon og erfaring tilbyr Rotem Sigma rask informasjon om pasientens hemostase i kritiske situasjoner. Se oppdatert informasjon på  http://www.rotem.de/en/products/rotem-sigma/

For mer informasjon, ta kontakt med Reidun Stenbakken. 
Mobil: 98 20 91 90
  reidun.stenbakken@remove-this.bergmandiag.remove-this.no