Se filmen om Hepatittbussen

Vi er stolte over å bidra med diagnostikken til dette prosjektet gjennom vår leverandør Cepheid.

proLAR Nett

Det siste året har proLAR NETT testet 240 personer via Hepatittbussen. De har delt kunnskap omkring hepatitt C virus (HCV) og viktigheten av å vite egen status på smitte. Vi er stolte over å kunne bidra med diagnostikken til dette prosjektet gjennom analysen "HCV Fingerstick" fra vår leverandør Cepheid. Se filmen om proLAR sitt brukerdrevne prosjekt som fra 1. november 2019 ruller i full drift videre ut 2020.

Prosjektets mål

WHO har satt seg mål å eliminere hepatitt C innen 2030, mens vi her i Norge har en nasjonal strategi som går ut på å få redusert forekomsten av Hepatitt C med 90% allerede innen 2023. Dette tiltaket skal bidra til å understøtte denne nasjonale strategien. Ved hjelp av dagens legemidler, som er direktevirkende antiviraler, vet vi at behandling og eliminering av HCV er et realistisk mål.

Hepatitt C i Norge

Hepatitt C er endemisk blant mennesker som injiserende rusmisbrukere. Det antas at ca. 40 prosent av sprøytemisbrukere i Norge har kronisk hepatitt C. Dette betyr at i overkant av 7000 personer lever med kronisk hepatitt C som følge av injiserende rusmiddelbruk. En stor andel av smitte med hepatitt C skjer blant unge sprøytemisbrukere på grunn av deling av urene sprøytespisser.

Hurtig svar på aktiv HCV på 60 minutter

Prosjektet er rettet mot sprøytemisbrukere som kan tas inn i et behandlingsprogram for så å redusere videre smitte blant sprøytemisbrukerne. I vårt prosjekt gir Cepheid sin test svar på aktiv HCV infeksjon på bare 60 minutter. En behandling skal kunne settes i gang raskt etter analysen slik at man ikke mister kontakt med pasienten. 

Les med om Cepheid GeneXpert her.

Fingerstick