Tecan D300e Digital Dispenser

Automatisk titrering og seriefortynning

Repeterende manuell pipettering og tidkrevende seriefortynninger for legemiddelanalyser hører fortiden til.

Med Tecan sin D300e digital dispenser, kan du automatisk dispensere hvilket som helst volum, til hvilket som helst plateformat, raskt og enkelt. Pipetter væske til kassetten og la instrumentet gjøre resten. 

Enormt tidsbesparende

  • Eliminerer flere trinn fra arbeidsflyten, slik at du kan setteopp og kjøre analyser på en brøkdel av tiden.
  • Reduserer manuell pipettering, slik at forskere kan fokusere på mer viktige oppgaver og redusere belastningsskader.
  • Øker prøvegjennomstrømning med enkel, men sofistikert programvare og applikasjonsfokuserte veivisere.
  • Beregner automatisk alle konsentrasjoner og volumer for raskere og enklere plate oppsett.

Ta kontakt med Morten Thorsholt, mt@remove-this.bergmandiag.remove-this.no mobil 480 56 577 for ytterligere informasjon.