TECAN PICKOLO – Automatisk prøvepreparering for MALDI TOF

- Automatisk og/eller semiautomatisk plukking av kolonier over til MALDI-slides
- Automatisk pipettering av matrix og maursyre
- Full sporbarhet og dokumentasjon som muliggjør å spore hver MALDI spot 
- Kompatibel med Bruker Biotyper og Biomerieux VitekMS
- Brukervennlig programvare

Ta kontakt med Sonja Tveiten eller Morten Thorsholt:
sonja.tveiten@remove-this.bergmandiag.remove-this.no eller mt@remove-this.bergmandiag.remove-this.no 
mobil 489 996 74 eller 480 56 577 for ytterligere informasjon.