Unngå søl.....

.... når du åpner kontrollflasker fra Eurotrol.

Etter at Eurotrol endret utformingen av korkene på kontrollflasker for HemoTrol, GlucoTrol NG og AlbuTrol har vi fått flere tilbakemeldinger om at det lekker fra flaskene ved åpning. For å unngå søl ved åpning er det viktig å overholde prosedyren og spesielt punkt 2 -  "knips korken bestemt flere ganger før åpning for å sikre at det ikke ligger noe kontrollvæske igjen i dråpetuten".

Last ned prosedyre her.