Vet du om pasienten har Mykoplasma genitalium med antibiotikaresistens?

Les om hvordan vi kan gi en bedre diagnostikk og riktigere behandling når pasienten har Mykoplasma genitalium med antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens

Mykoplasma genitalium (MG) kan forårsake uretritt og er årsak til seksuelt overførbare infeksjoner hos både menn og kvinner. Acitromycin har vært anbefalt som behandling, men dessverre ser man en økende resistensutvikling. Dette fører til at noen pasienter går gjennom flere runder med behandling. Trolig er rundt 40 % av mykoplasmabakteriene resistente mot acitromycin 1.

Påvisning av resistensgener

Bergman Diagnostika kan anbefale Seegenes PCR-analyse «Allplex MG & AziR». Denne analysen påviser og identifiserer Mycoplasma genitalium og 6 mutasjoner som er ansvarlige for resistens mot acitromycin. PCR-kjøringen tar ca 1,5 time og prøvematerialet er genital swab, urin eller væskebasert cytologi.

Andre analyser

NY analyse kommer våren 2020, resistens mot Moxifloksacin!
I tillegg har vi PCR screening analyse med samtidig påvisning av CT/NG/MG/TV.

Les mer om Seegene Allplex her.


For mer informasjon, ta kontakt med vår produktsjef Grete Monika Ramstad på e-post grete.ramstad@remove-this.bergmandiag.remove-this.no                      eller mobil 90 92 58 85


1 Braam JF og medarb. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017 Sep;36(9):1565-1567