Vi støtter klinikere, forskere og laboratorier i kampen mot blodkreft

Klinikere, forskere og laboratorier bidrar til å forbedre livene til pasienter som lever med blodkreft og relaterte blodsykdommer.

Bevissthet rundt blodkreft

September er måned for å skape bevissthet rundt blodkreft. Hvert år blir mer enn en million mennesker i verden diagnostisert med blodkreft som leukemi, lymfom og myelom1. Mange mennesker er uvitende om disse ofte uhelbredelige typer blodkreft som kan utvikles hos personer i alle aldre, kjønn og folkeslag.

Kreftpasient

Bergman Diagnostika støtter klinikere, forskere og laboratorier

Mens forekomsten av blodkreft fortsetter å vokse, resulterer pågående forskning, nøyaktig testing og kliniske studier i bedre resultater og behandlinger for pasienter. Bergman Diagnostika støtter klinikere, forskere og laboratorier som bidrar til å forbedre livene til pasienter som lever med blodkreft og relaterte blodsykdommer.

Klinikere, forskere

Løsninger for in vitro-diagnostikk fra Invivoscribe

Bergman Diagnostika distribuerer Invivoscribes omfattende løsninger for in vitro-diagnostikk til å identifiserer genetiske omorganiseringer, translokasjoner og mutasjoner som er sterkt indikative for hematologiske maligniteter.

Invivoscribe

Interessert i å lære mer?

Lær mer om identifisering av klonalitet i lymfekreft, stratifisering av akutt myeloid leukemi (AML) og sporing av minimal residual sykdom (MRD) ved å kontakte vår produktsjef Huma Siddiqui.

1https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/worldwide-cancer-data