Vi takker Vigdis for mange år som salgssjef

Vigdis Breen gikk høsten 2019 av med pensjon som salgssjef etter 26 år som ansatt i Bergman-«familien». Hun startet som produktspesialist i Bergman Instrumentering AS i 1993 og ble etter hvert salgssjef i Bergman Diagnostika AS.

Bergman Diagnostika AS ble stiftet i 1999 og ansatte innen diagnostika hos Bergman Instrumentering AS ble overført. Etter hver tok Vigdis over som salgssjef.

Fra blodgass til koagulasjon

Vigdis kom fra en stilling som assisterende sjefsbioingeniør på lab for medisinsk biokjemi ved Akershus Universitetssykehus. De første årene i Bergman jobbet Vigdis med blodgassprodukter fra IL og VIDAS/Mini-VIDAS fra BioMerieux. Etter hvert begynte vårt firma å jobbe med koagulasjonsprodukter fra Stago som da var en ny leverandør på det norske markedet. Vigdis ble produktsjef for dette fagfeltet og lyktes veldig godt med det. Det ble en spennende reise fra 0 % markedsandel til markedsleder på bare 15 år.

Alltid velkommen ute hos kundene

Salgsavdelingen i Bergman Diagnostika vokste sakte men sikkert. I dag er vi totalt 16 ansatte på salg og marked. Vigdis var leder for disse frem til hun valgte å gå av med pensjonen den 1. august 2019. I perioden som salgssjef har Vigdis bidratt på utallige kundebesøk, leverandørbesøk, utstillinger, brukermøter og mange andre typer aktiviteter. Vi vet at Vigdis alltid har vært velkommen ute hos kunder og at hennes faglige bidrag og gode humør alltid er blitt satt pris på.

Fortsetter deltid som rådgiver salg

Selv om Vigdis ikke lenger jobber som salgssjef, jobber hun fortsatt deltid i Bergman Diagnostika AS som rådgiver for salg. Vigdis besitter mye kompetanse og vi er glade for at vi fortsatt kan dra nytte av all hennes kunnskap. Vi har respekt for at Vigdis kanskje etter hvert ønsker å bruke all sin tid på andre ting, men vi håper at vi fortsatt kan ha gleden av å samarbeide med Vigdis til beste for våre kunder.