COVID-19 sykdom og koronavirus SARS-CoV-2

Kontakt oss

For mer informasjon eller spørsmål til koronarelaterte spørsmål er det bare å ta kontakt med en av oss.

Gøran Lysø-Jakobsen Huma Siddiqui   Sonja Tveiten  Grete Ramstad  Jørn Kolberg   Kristian Wittek   Morten Thorsholt


Salgssjef SEEGENE

Gøran Lysø-Jakobsen glj@remove-this.bergmandiag.remove-this.no - Tlf +47 93 46 43 37


Produktsjef ASURAGEN

Huma Siddiqui huma.siddiqui@remove-this.bergmandiag.remove-this.no - Tlf +47 92 42 13 86


Produktsjef ABACUS DIAGNOSTIKA, QUIDEL, CREDO DIAGNOSTICS

Sonja Tveitensonja.tveiten@remove-this.bergmandiag.remove-this.no - Tlf +47 48 99 96 74


Produktsjef ABACUS DIAGNOSTIKA, QUIDEL, CREDO DIAGNOSTICS

Jørn Kolbergjorn.w.kolberg@bergmandiag.no - Tlf +47 98 20 91 92


Produktsjef SEEGENE

Grete Ramstad grete.ramstad@remove-this.bergmandiag.remove-this.no - Tlf +47 90 92 58 85


Produktsjef TECAN Pipetteringsroboter/ LiHa

Kristian Wittek kristian.wittek@remove-this.bergmandiag.remove-this.no - Tlf +47 97 57 99 14


Produktsjef TECAN Platelesere/ Detektering

Morten Thorsholt morten.thorsholt@remove-this.bergmandiag.remove-this.no - Tlf +47 48 05 65 77


Ønsker du å kontakte noen andre? SE HER

INFORMASJON: Denne siden inneholder lenker til våre produkter og nyheter relatert til det nye koronaviruset.

Våre tester og referansemateriell per leverandør:



Quidel logo


LaCar logo


Asuragen logo


Abacus logo


Credo