COVID-19 sykdom og koronavirus SARS-CoV-2

Kontakt oss

For mer informasjon eller spørsmål til koronarelaterte spørsmål er det bare å ta kontakt med en av oss.

Gøran Lysø-Jakobsen Huma Siddiqui   Sonja Tveiten  Jørn Kolberg   Kristian Wittek   Morten Thorsholt


Salgssjef SEEGENE (midlertidig), CLONIT (midlertidig)

Gøran Lysø-Jakobsen glj@remove-this.bergmandiag.remove-this.no - Tlf +47 93 46 43 37


Produktsjef ASURAGEN, SEEGENE (midlertidig), CLONIT (midlertidig)

Huma Siddiqui huma.siddiqui@remove-this.bergmandiag.remove-this.no - Tlf +47 92 42 13 86


Produktsjef GENMARK, ABACUS DIAGNOSTIKA, QUIDEL

Sonja Tveitensonja.tveiten@remove-this.bergmandiag.remove-this.no - Tlf +47 48 99 96 74


Produktsjef GENMARK, ABACUS DIAGNOSTIKA, QUIDEL

Jørn Kolbergjorn.w.kolberg@bergmandiag.no - Tlf +47 98 20 91 92


Produktsjef TECAN Pipetteringsroboter/ LiHa

Kristian Wittek kristian.wittek@remove-this.bergmandiag.remove-this.no - Tlf +47 97 57 99 14


Produktsjef TECAN Platelesere/ Detektering

Morten Thorsholt morten.thorsholt@remove-this.bergmandiag.remove-this.no - Tlf +47 48 05 65 77


Ønsker du å kontakte noen andre av oss? SE HER

INFORMASJON: Denne siden inneholder lenker til våre produkter og nyheter relatert til det nye koronaviruset.

Våre tester og referansemateriell per leverandør:Logo GenMark


Quidel logo


LaCar logo


Asuragen logo


Clonit logo


Abacus logo