LaCAR GeneFox programvare

Genefox programvare - Lagervare

GeneFox er en programvare som automatisk tolker resultater basert på smeltepunktsanalyser fra qPCR instrumenter.

GeneFox programvare kan brukes med eksporterte datafiler fra flere instrumenter som LightCycler®480, LightCycler®96 fra Roche og CFX96™ fra Bio-Rad med flere.

Datafilen fra qPCR-instrumentet importeres og GeneFox vil automatisk tolke resultater, genotype og produsere en rapport i forskjellige format. GeneFox sporer også hele prøvehåndteringen fra prøve til automatisk tolkning av resultater med lot nummer etc.

Programvaren er vederlagsfri ved kjøp av kit fra LaCAR.

Les mer på produsentens nettside GeneFox programvare.

Snakk med oss om dette produktet

Sonja Tveiten

Produktsjef

+47 48 99 96 74

Send e-post

ST

Relaterte produkter

Tilhørende produkter