Stago STA Satellite Max

Et helautomatisk selektivt koagulasjonsinstrument.

Helautomatisk selektivt koagulasjonsinstrument for mindre laboratorier på sykehus, veterinærklinikker og legevakt.

Fordeler med STA Satellite Max

 • Analyseprinsipper: Kromogene substratanalyser, klotdeteksjon og immunologiske analyser
 • Mekanisk viskositetsbasert klot deteksjons system
 • Automatisk omkjøring og fortynning
 • Enkel reagenshåndtering og kalibrering
 • Flere pre-kalibrerte metoder
 • Nye software-funksjoner inkl. brukerdefinert reflex-testing og validering
 • Utvidet QC program, inkludert blant annet brukerdefinert QC frekvens (tid, antall prøver) og Westgard regler
 • Flere kalibreringskurver per metode
 • Grafisk brukergrensesnitt med touch-screen
 • Login alternativer med ulike tilgangsnivåer
 • Windows 10 operativsystem
 • Positiv identifikasjon av prøver og reagenser
 • Barkodemerkede reagenser med all nødvendig informasjon
 • Analysekapasitet; ca. 40 tester/time
 • Antall prøveposisjoner; 20 prøver
 • 16 posisjoner for reagenser, kontroller og kalibratorer
 • Kan kobles til STA Coag Expert for utvidet funksjonalitet og informasjonsutveksling på tvers av instrumentmodeller og lokasjoner 

Les mer på produsentens nettside her:

Snakk med oss om dette produktet

Reidun Stenbakken

Produktsjef

+47 98 20 91 90

Send e-post

RS

Relaterte produkter