BERGMAN DIAGNOSTIKA

Bergman Diagnostika AS er et av Norges ledende firmaer innen diagnostika og analyseutstyr. Vi er i dag 34 ansatte. Med en stab av motiverte og dyktige fagfolk har vi gjennom lang erfaring i bransjen opparbeidet kunnskap og ekspertise som kommer våre kunder til gode.

Bergman Diagnostika AS har valgt å konsentrere seg om et utvalg av ledende leverandører som til enhver tid produserer og leverer innovative løsninger og applikasjoner.

Bergman Diagnostika AS har kontor rett nord for Oslo.

AddLife og Triolab

Bergman Diagnostika AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet AddLife AB. Vi tilhører forretningsområdet Labtech, og vi er en del av Triolab Group.   

Triolab-group består av separate organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland med totalt mer enn 130 ansatte, og en omsetning 65,5 Mio Euro (2014/15).

Gruppen representerer ledende leverandører innen flere områder: Blodgass, Koagulasjon, Elektroforese, Hematologi, Klinisk kjemi, Blodbank, Immunologi, Mikrobiologi, pipetteringsroboter,  HLA og Molekylær diagnostikk.

Forretningsidè 
Bergman Diagnostika AS skal ved hjelp av høy kvalitet og kompetanse være ledende samarbeidspartner innen diagnostika. 

Hovedstrategi 
Å ha sterke, langsiktige relasjoner til kunder, leverandører og medarbeidere. Ansatte i Bergman Diagnostika AS arbeider i en organisasjon tuftet på fem grunnelementer: Enkelhet, Effektivitet, Vilje til forandring, Ansvar, Frihet