Hvordan tydeliggjøre infeksjonsbildet?

Forfatter: Catherine Pettersen, HemoCue spesialist

 

Kommunens mest sårbare pasienter

Inneliggende pasienter på sykehjem, KAD-avdelinger eller helsehus har som regel et komplisert sykdomsbilde, noe som kan gjøre infeksjonsdiagnostisering utfordrende. Det er like fullt viktig å unngå unødvendig antibiotikabehandling og samtidig sikre at en bakteriell infeksjon blir behandlet. Derfor kan tilleggsparametere være nyttig å se på.

 

Utfordring med komorbiditet og CRP

CRP er et godt infeksjonsparameter, men lett forhøyede verdier opp til 30 - 50 mg/L kan være utfordrende å tolke hos komorbide pasienter. Disse pasientene har ofte en lett forhøyet CRP til vanlig og derfor er ikke CRP en særlig egnet parameter i slike tilfeller. Lett forhøyede CRP-verdier kan være en virusinfeksjon, men kan også reflektere en bakteriell infeksjon tidlig i forløpet. 

 

Hvordan kan man raskt få mer klarhet?

Siden CRP først øker 6 - 12 timer etter sykdomsstart kan det i stedet være nyttig å se på leukocytter, som responderer raskere etter innsettende sykdom. Tolkning av forholdet mellom de forskjellige hvite blodlegemer gir en god indikasjon på om infeksjonen er av bakteriell eller viral karakter.

Unik i sitt slag, gir HemoCue® WBC DIFF leukocytteller resultat på totalt antall leukocytter med en 5-parts differensialtelling på under 5 minutter

 

Se og hør om et "pasientkasus" fra Hjerteromsykehjem

"Det er en stor fordel at det går fort. Innsendte prøver får vi svar på tidligst dagen etter. Det kan være for sent.
Et døgn ventetid er et døgn for mye."

 

Kjent kyvetteteknologi

WBC DIFF Analyzer benytter HemoCues kjente kyvetteteknologi, som mange kjenner igjen fra hemoglobinmåling. Både venøst og kapillært blod kan analyseres.

Instrumentet er lite og brukervennlig og med batterier kan det benyttes på en mobil prøvetakingstasjon.

Les mer dette produktet

HemoCue® WBC DIFF Analyzer

Leukocytteller med 5-parts differensialtelling

123504 WBC DIFF Analyzer No Background

Snakk med oss om dette produktet

Nina Rismyhr

Produktsjef

+47 92 02 57 31

Send e-post

NR Hvit

Martin Oma

Produktsjef

+47 92 46 21 56

Send e-post

MO