Umiddelbar klarhet - selv når CRP er utydelig

Forfattere: produktsjefer Martin Oma og Nina Rismyhr, markedsansvarlig Catherine Pettersen

 

Ved infeksjoner er utfordringen å skille pasienter med begynnende bakterielle komplikasjoner fra de med ukompliserte infeksjonsforløp, på en tidseffektiv måte.

 

Ulik reaksjonstid for de ulike infeksjonsmarkører

CRP er i mange tilfeller et godt verktøy for påvisning av bakteriell infeksjon. Men CRP øker tidligst 6-12 timer etter sykdomsstart og øker til sitt maksimum nivå innen 48 timer. Dette kan bety at på prøvetidspunktet kan bakterielle prosesser være i gang uten at dette påvises på CRP-resultatet.

Hvite blodlegemer/leukocytter/LPK øker raskt etter sykdomsstart, raskere enn CRP. Derfor kan det være nyttig å analysere leukocytter med differensialtelling, allerede på første konsultasjon.
Tydning av forholdet mellom de forskjellige hvite blodlegemer gir en indikasjon på om infeksjonen er av bakteriell eller viral karakter.

Dette kan gjøres enten ved å sende en prøve til samarbeidende laboratorium, eller man kan analysere pasientnært på en celleteller eller leukocytteller – med svar innen få minutter.

Brukererfaring fra Sälen Vårdcentralen

"Helsesenteret er langt unna sykehuset og det har en stor betydning å kunne vurdere diagnose og ta viktige beslutninger på stedet."

 

Vi tilbyr to forskjellige pasientnære løsninger for hematologisk infeksjonsstatus.

 • Microsemi CRP – den eneste celletelleren med full hematologisk status (18 parametere) + CRP i én og samme prøve. Analysetid: < 4 minutter
 • HemoCue® WBC DIFF – den minste leukocytteller med totalt antall leukocytter + 5 parts-differensialtelling. Analysetid: < 5 minutter 

Våre produktsjefer installerer instrumentet kostnadsfritt, og holder i tillegg et to-delt kurs, som også er kostnadsfritt:

 1. Praktisk opplæring ved instrumentet: bruk, vedlikehold, feilsøking, osv…..
 2. Faglig foredrag om celleteller og praktisk hematologi på legekontor
  • Hvilken nytte har en av celleteller på et legekontor
  • Måleprinsipper
  • Feilkilder
  • Tolkning av resultater og plot - kasuistikk

 

Kursinvitasjon

Bioingeniør Martin Oma forteller litt om kliniske
situasjoner der infeksjonsstatus er nyttige.

Se våre løsninger

Horiba Microsemi CRP LC-767G

Celleteller med full hematologisk status + CRP i ett

Microsemi CRP LC 767G Tube Open Hematology Analyzer Picture HORIBA Medical

HemoCue®

WBC DIFF

Leukocytteller med 5-parts differensialtelling

123504 WBC DIFF Analyzer No Background

Snakk med oss om disse produktene

Martin Oma

Produktsjef

+47 92 46 21 56

Send e-post

MO

Nina Rismyhr

Produktsjef

+47 92 02 57 31

Send e-post

NR Hvit