Riktig pipetteringsteknikk

Riktig pipetteringsteknikk er avgjørende for prøveresultatet

Uansett hvilket instrument man benytter og hvilket prøvemateriale analysen krever, er både selve pipetten og hvordan man bruker den avgjørende for kvaliteten på resultatet. 

Våre produktsjefer Marit Bergseng og Martin Oma forteller hva du må passe på og viser riktig teknikk for korrekt pipettering.

Ta kontakt med våre produktsjefer hvis du ønsker en demonstrasjon på din klinikk

Martin Oma

Produktsjef

+47 92 46 21 56

Send e-post

MO

Marit Bergseng

Produktsjef

+47 48 89 48 36

Send e-post

MB