ERKLÆRING OM JURIDISKE FORHOLD

Legal and privacy statement
 

Velkommen til www.bergmandiag.no!

Følgende vilkår gjelder for dette nettstedet ("Hjemmesiden"), som eies av Bergman Diagnostika AS ("Bergmandiag"). Ved å besøke og bruke hjemmesiden, godtar du følgende vilkår og betingelser:

Informasjon på hjemmesiden

Innholdet på Bergman Diagnostikas hjemmeside er gitt på en "som er" basis. Bergman Diagnostika AS bestreber seg på å holde informasjonen nøyaktig, fullstendig og oppdatert, men garanterer ikke mangel på feil som for eksempel skyldes feilstavinger, ytre påvirkninger eller tekniske feil. Bergman Diagnostika garanterer ikke korrektheten, nøyaktigheten, påliteligheten eller noe annet om innholdet på hjemmesiden.

Bergman Diagnostika AS forsøker å holde dette hjemmesiden fri for datavirus og andre trusler som kan skade brukere av hjemmesiden. Addtech ønsker å henlede oppmerksomheten til at bruken av Internett aldri er helt sikker, og det er alltid en risiko for at virus og andre angrep er til stede. Derfor anbefaler Bergman Diagnostika at du tar alle nødvendige forholdsregler når du bruker hjemmesiden.

Informasjonen på denne nettsiden kan endres når som helst, for eksempel for å overholde gjeldende lovgivning, lov eller bransjekodeks. Eventuelle endringer i brukerbetingelsene skal betraktes som bindende så snart de er publisert. Addtech anbefaler derfor at du leser disse brukerbetingelsene hver gang du besøker Bergman Diagnostika-nettsiden.

Bergman Diagnostika er under ingen omstendigheter ansvarlig for erstatning for skade eller tap, uansett hva som helst og uten unntak, enten gjennom tap av fortjeneste, forstyrrelse av virksomheten eller tap av informasjon, som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke hjemmesiden eller informasjonen gitt der.

Immaterielle rettigheter

Innholdet på hjemmesiden er beskyttet av immaterielle rettigheter, for eksempel ved lov om opphavsrett, varemerker eller handelsnavn, og tilhører Bergman Diagnostika eller andre rettighetshavere. Brukerne av hjemmesiden har ingen rett til å bruke innholdet på hjemmesiden for eksempel til kommersiell bruk. Men det er ikke begrenset til reproduksjon, publisering eller overføring, med mindre Bergman Diagnostika har godkjent slik bruk. Innholdet kan imidlertid reproduseres, lagres og lastes ned til privat bruk, forutsatt at økonomiske og intellektuelle rettigheter respekteres og respekteres.

Ovenforstående gjelder ikke informasjon som presenteres under overskriften "Pressemeldinger". Denne typen informasjon kan også gjengis for kommersiell bruk.

All bruk av Bergman Diagnostikas attributter for næringsvirksomhet (f.eks. i reklame og markedsføringsmateriale) er underlagt AddLifes samtykke til denne bruken.

Lenker

Hjemmesiden inneholder lenker til andre nettsteder som er utenfor Bergman Diagnostikas kontroll. Bergman Diagnostika er ikke ansvarlig for beskyttelse av personvern eller innhold på disse nettstedene. Vi legger ut disse koblingene for å gjøre det lettere for brukere av Bergman Diagnostika sitt nettsted å finne mer informasjon om bestemte emner.

Hvis du linker til hjemmesiden, ber vi om at du kobler til hjemmesidens førsteside. Hvis du kobler til Hjemmesiden, materialet fra nettsiden åpnes i et nytt vindu, og bør ikke bli presentert sammen med varemerker eller logoer fra en annen nettside.

Retningslinjer for personvern (GDPR)

Formål

Bergman Diagnostika AS behandler kunders personopplysninger med det formål å kunne bedrive en profesjonell forretningsvirksomhet. Vi vurderer riktig håndtering av personopplysninger, og jobber derfor aktivt for å beskytte personvernet ditt. Disse retningslinjene er basert på gjeldende personvernlov og forklarer hvordan vi jobber for å ivareta rettighetene dine og personvernet ditt. Formålet med disse retningslinjene er å informere deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva vi bruker dem til, hvem vi deler dem med og under hvilke forhold, og hva rettighetene dine er i forhold til dette.

Ansvar og endring

Bergman Diagnostika AS (org. NO 963 538 952) er ansvarlig for dine personopplysninger, som betyr at vi er ansvarlige for behandlingen av personopplysninger om deg og for å verne om dine rettigheter. Hvis du har spørsmål angående våre retningslinjer for personvern, må du gjerne ta kontakt på info@remove-this.bergmandiag.remove-this.no.

Personopplysninger som kan behandles

Personopplysninger er informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres direkte eller indirekte ved navn, personnummer, plassering, en IP-adresse, eller en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen.

Bergman Diagnostika AS behandler personopplysninger når vi har et juridisk grunnlag for dette og for å oppfylle en avtale eller forpliktelse overfor deg, eller når du har gitt samtykke til dette. Hvis du er kunde hos oss, trenger vi personopplysninger om deg for å blant annet kunne levere et bestilt produkt, håndtere betaling av et bestilt produkt og tilby tjenester knyttet til markedsføring, oppfølging og informasjon. Det kan også hende vi trenger personopplysninger om deg for å følge lover, forebygge misbruk av tjenestene våre, eller for å utføre kunde- og markedsanalyser.

Utgangspunktet vårt er å ikke behandle flere personopplysninger en det som er nødvendig for endemålet. Du har rett til å nekte bruken av personopplysninger om deg for direkte markedsføring. Når vi samler inn personopplysninger om deg for første gang, vil du få tilsendt mer informasjon om dette og hvordan du kan nekte. Et eventuelt samtykke kan når som helst tilbakekalles av deg ved å kontakte info@bergmandiag.no.

Tilgang til personopplysninger

Vi får tilgang til personopplysninger om deg gjennom at du selv gir dem til oss, eller ved innhenting.

Opplysninger som du gir til oss: Informasjon som vi mottar når du kontakter oss, søker på jobb hos oss, besøker lokalene våre, eller når du på ett eller annet vis tar kontakt med oss, f.eks. ved å registrere deg til et kurs eller nyhetsbrev.

Opplysninger som vi samler inn ved behov: Opplysninger som blir registrert når du besøker nettstedet vårt, opplysninger fra offentlige registre og opplysninger fra kundeundersøkelser.

Personopplysninger som behandles med samtykke

Vi trenger personopplysninger for å kunne tilby tjenester til kunder som nyhetsbrev og nettbutikk. Vi vil alltid prøve å få ditt samtykke for opplysningene som vi samler inn før vi behandler dem.

Du har når som helst rett på å trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte info@bergmandiag.no. Vi vil da ikke lenger behandle personopplysninger om deg eller samle inn nye personopplysninger, så sant det ikke er behov for å fullføre en sak relatert til en avtale med deg eller for å følge loven. Vær oppmerksom på at tilbaketrekning av et samtykke kan føre til at vi ikke kan oppfylle de forpliktelsene vi har i forhold til deg.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er filer som et nettsted eller en tjenesteleverandør sender til enheten din via nettleseren (med din tillatelse), og som gjør at nettstedet kjenner igjen nettleseren din og kan hente og huske visse typer informasjon.

Vi bruker informasjonskapsler for at visse viktige funksjoner skal kunne utføres, og for å forbedre brukeropplevelsen i nettbutikken, pluss for å samle inn statistikk om trafikk og kommunikasjon på nettstedet. Informasjonskapsler brukes også for statistikk som bidrar til å forbedre nettstedet vårt.

Informasjonskapsler forteller oss hvilke områder brukerne har besøkt på nettstedet og søkeresultater via søkemotorer på nettet, og de gir oss informasjon om brukerne våre slik at vi kan utvikle nettjenestene våre.

Du kan også velge å slå av informasjonskapsler, og/eller slette lagrede informasjonskapsler, i nettleseren din.

Tredjepartene under lagrer følgende informasjonskapsler på nettstedene våre:

•           Google Analytics (eies av Google Inc.), for å gjøre det mulig for oss å (1) gjennomføre statistiske analyser av f.eks. antall besøkende, og (2) forbedre brukervennligheten til nettstedet, f.eks. ved å måle trafikken.

Håndtering av personopplysninger

IT-sikkerhetssystemet vårt har blitt utviklet med ditt personvern i fokus og har høy beskyttelse mot tilgang fra utenforstående, forstyrrelser og andre endringer som kan føre til risiko av personvernet ditt.

Kun våre ansatte og andre personer innenfor organisasjonen som trenger personopplysninger til å utføre arbeidsoppgavene sine, får tilgang til disse. Vi overfører ikke personopplysninger i andre tilfeller enn de som uttrykkelig har blitt angitt i disse retningslinjene. Vårt utgangspunkt er å ikke videreformidle personopplysninger om deg til tredjeparter med mindre du har samtykket til dette, eller hvis det ikke er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kontrakt eller lov. I tilfeller der vi videreformidler personopplysninger til tredjeparter, blir personopplysningene behandlet på en trygg måte.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysninger om deg i det tidsløpet de er relevant for gjeldende lovgivning, samt det som kreves for at avtalen med deg skal fullføres.

Dine rettigheter

Som registrert kunde, har du en rekke rettigheter i henhold til personvernloven:

•           Du har rett til å be om tilgang til de personopplysningene om deg som vi behandler. Denne retten inkluderer retten til å avregistrere deg. Du kan be om å bli avregistrert helt uten kostnader én gang i året. Retten innebærer at du har rett på å få et sammendrag av de personopplysningene som Bergman Diagnostika behandler og som påvirker deg.

•           Du har rett på å be om at feilaktige opplysninger blir rettet.

•           Du har rett på å be om at personopplysninger om deg blir slettet, blant annet hvis Bergman Diagnostika behandler opplysningene feilaktig og uten juridisk grunnlag.

•           Du har rett til å rapportere databerøvelse og rett til å be om begrensning av Bergman Diagnostika behandling av dine personopplysninger.

•           Du har rett til å innvende mot behandling av dine personopplysninger.

•           Du har rett til å sende klage til Datatilsynet vedrørende vår behandling av dine personopplysninger.

 

Hvis du har spørsmål til Bergman Diagnostika AS erklæring av juridiske forhold, ta kontakt på info@remove-this.bergmandiag.remove-this.no.