Nytt om retur av varer

For å kunne yte raskere service til deg, endrer vi fra 01.01.2019 våre rutiner for retur. Fra og med denne datoen skal alle returer registreres via et skjema på vår hjemmeside.

Mer info kommer.