BERGMAN DIAGNOSTIKA

Et av Norges ledende firmaer

Bergman Diagnostika AS er et av Norges ledende firmaer innen diagnostika og analyseutstyr. Idag er vi 37 ansatte og vårt kontor er på Kjeller, rett nord for Oslo. Vi har motiverte og dyktige fagfolk som gjennom lang erfaring i bransjen har opparbeidet seg kunnskap og ekspertise. Dette kommer våre kunder til gode.

Vi er sertifisert i ISO 9001 og ISO 14001.

ISO 9001 og ISO 14001

Representerer ledende leverandører innen diagnostikk og analyse

Vi har valgt å konsentrere oss om et utvalg av ledende leverandører som til enhver tid produserer og leverer innovative løsninger og applikasjoner.

Idag kan vi tilby kundetilpassede løsninger innen:

Blodbank
Elektroforese
Koagulasjon
Hematologi
Blodgass
Klinisk kjemi 
Pipetteringsroboter
Molekylær mikrobiologi
Molekylær patologi og medisinsk genetikk
Primærhelsetjeneste
Veterinær

AddLife og Triolab

Bergman Diagnostika AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet AddLife AB. Vi tilhører forretningsområdet Labtech, og vi er en del av Triolab Group.   

Triolab-group består av separate organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland med totalt mer enn 150 ansatte, og en omsetning ca. 80 Mio Euro.

Gruppen representerer ledende leverandører innen flere områder: Blodgass, Koagulasjon, Elektroforese, Hematologi, Klinisk kjemi, Blodbank, Immunologi, Mikrobiologi, pipetteringsroboter,  HLA og Molekylær diagnostikk.

   Triolab logo

Forretningsidè

Bergman Diagnostika AS skal ved hjelp av høy kvalitet og kompetanse være ledende samarbeidspartner innen diagnostika. 

Hovedstrategi 

Å ha sterke, langsiktige relasjoner til kunder, leverandører og medarbeidere. Ansatte i Bergman Diagnostika AS arbeider i en organisasjon tuftet på fem grunnelementer: Enkelhet, Effektivitet, Vilje til forandring, Ansvar, Frihet

Triolab logo

Triolab-gruppen i norden

Triolab Sverige

Triolab Danmark

Triolab Finland

Melanor logo

Vi er medlem av Melanor

Melanor er bransje- organisasjonen for medtek og lab i Norge.

Med om lag 150 medlems- bedrifter og over 3000 ansatte utviklet, produseres og leveres utstyr til helse-Norge, forskning, utdanning og industri.

Bergman Diagnostika er medlem i Melanor.