BERGMAN DIAGNOSTIKA

Bergman Diagnostika AS er et av Norges ledende firmaer innen diagnostika og analyseutstyr. Vi har motiverte og dyktige fagfolk som gjennom lang erfaring i bransjen har opparbeidet seg kunnskap og ekspertise. Dette kommer våre kunder til gode.

Vi har valgt å konsentrere oss om et utvalg av ledende leverandører som til enhver tid produserer og leverer innovative løsninger og applikasjoner.

Idag er vi 34 ansatte og vårt kontor er på Kjeller, rett nord for Oslo.

AddLife og Triolab

Bergman Diagnostika AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet AddLife AB. Vi tilhører forretningsområdet Labtech, og vi er en del av Triolab Group.   

Triolab-group består av separate organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland med totalt mer enn 150 ansatte, og en omsetning ca. 80 Mio Euro.

Gruppen representerer ledende leverandører innen flere områder: Blodgass, Koagulasjon, Elektroforese, Hematologi, Klinisk kjemi, Blodbank, Immunologi, Mikrobiologi, pipetteringsroboter,  HLA og Molekylær diagnostikk.

Forretningsidè 
Bergman Diagnostika AS skal ved hjelp av høy kvalitet og kompetanse være ledende samarbeidspartner innen diagnostika. 

Hovedstrategi 
Å ha sterke, langsiktige relasjoner til kunder, leverandører og medarbeidere. Ansatte i Bergman Diagnostika AS arbeider i en organisasjon tuftet på fem grunnelementer: Enkelhet, Effektivitet, Vilje til forandring, Ansvar, Frihet

 

Triolab-gruppen i norden

Triolab Sverige

Triolab Danmark

Triolab Finland