Vår historie

20-års jubileum i 2019

Bergman Diagnostika AS ble stiftet 1. april 1999 ved at diagnostikaavdelingen i Bergman AS ble skilt ut som et eget selskap. Flere medarbeidere med lang erfaring innen diagnostika fulgte med over til Bergman Diagnostika AS. Bergman Diagnostikas Adm.dir. er Tove Nyhus som har vært ansatt i konsernet siden 1985.

Bergman Diagnostika 20 år

Startet med blodgass, koagulasjon og hematologi

Fra begynnelsen konsentrerte selskapet seg om instrumenter og tilbehør innen blodgass, koagulasjon og hematologi. Hovedagenturet var på denne tiden Radiometer Medical, en av verdens ledende produsenter innen blodgass. Flere av agenturene som var med fra starten er fortsatt i vår portefølje idag.

Radiometer

Kjent for sin service og personlige engasjement

Bergman Diagnostika AS er kjent for sin service og personlige engasjement, og med en sterk markedsposisjon, spesielt innen blodgass og koagulasjon.

En ledende leverandør innenfor diagnostikk

I dag er Bergman Diagnostika AS et av Norges ledende diagnostikafirma. Vi arbeider med kundetilpassede løsninger, instrumenter og service.blant annet innenfor blodgass, koagulasjon, hematologi, elektroforese, pipetteringsroboter og klinisk kjemi.

Sammen med våre søsterselskaper i Norden, Triolab-gruppen, er vi blant Nordens største firmaer innen diagnostikk.

Forretningsidè

«Bergman Diagnostika AS

skal ved hjelp av høy kvalitet og kompetanse

være ledende samarbeidspartner innen diagnostika.»