KURS

Forelesning etter ønske

"Hvilken nytte kan legen i allmennpraksis ha av et raskt svar på infeksjonsstatus tatt på celleteller eller leukocytteller?"

Opplever du at CRP-resultatet enten er utydelig eller ikke stemmer med klinikken?

Ved infeksjoner er CRP, i tillegg til klinikken, ofte nok - men ikke alltid.

Hvordan kan legen stille riktig diagnose tidseffektivt, allerede ved første konsultasjon, når CRP og/eller klinikken er utydelige?

Kan resultatet på leukocytter m/diff hjelpe om du får det umiddelbart?

 

Forelesningsserien som bioingeniør Martin Oma har holdt høsten 2019 er avsluttet, men han kommer gjerne til dere og forteller om nytten av en celleteller i allmennpraksis. Hør hvordan tydning av forholdet mellom totalt antall leukocytter, nøytrofile granulocytter, lymfocytter og monocytter kan gi avgjørende informasjon om infeksjonen er av viral eller bakteriell karakter. Flere kliniske eksempler og kasus blir presentert.
Se introduksjon til forelesningen i videoen til høyre.

Forelesningen er beregnet for leger men medarbeidere er velkommen.


Fyll i dine opplysninger så tar vi kontakt for videre avtale

Invitasjon til forelesning