En stor takk til våre kolleger på logistikkteamet!

Les om en innsats utenom det vanlige fra våre logistikkmedarbeidere i det SARS-CoV-2-viruset spredte seg i Norge og det ble akutt økt behov for diagnostisk utstyr hos helseforetakene.

Som en av hovedleverandørene av diagnostisk utstyr og reagenser til det norske helsevesenet er Bergman Diagnostika en del av beredskapen under koronakrisen.

De siste 7-8 ukene har antall leveranser fra vårt lager til de forskjellige kundene i Norge økt voldsomt. Dette skyldes behov for instrumenter, reagenser og forbruksmateriell til testing for SARS-CoV-2-viruset men også økt etterspørsel og behov for blodgassreagenser og -utstyr i forbindelse med pandemien.
Våre kolleger Jim, Geir og Oddvar har stått på ekstra hardt med plukking og pakking av livsviktige reagenser, slik at alle sykehus skulle få varene så fort som overhodet mulig. Vår sjåfør Yngve, som leverer varer i nærområdet, har også hatt ekstra mange leveringer til alle helseforetak i Oslo og omegn.

«Gutta på lageret» har likevel ikke mistet sitt gode humør og sitt sedvanlige smil og de forteller litt om hvordan de har opplevd perioden.

Ja, det har jo vært helt enormt med mengder leveranser de siste 7-8 ukene.

Det er klart at vi har tatt flere hensyn i det daglige, spesielt med hyppig håndvask, og for eksempel ingen signering når vi mottar varer fra transportører. Men ellers er vi jo heldige da vi har godt med plass til vanlig, og har hver vår arbeidsstasjon. Det har ikke vært noe vanskelig å overholde 1 meters avstand. Det har gått bra!»

Sjåføren Yngve er kanskje den som har merket mest til de strenge reglene på flere helseforetak og den som har opplevd at det ble mer «styr» for å levere varer. For mange leveranser må Yngve ringe en kontaktperson slik at leveransen bekreftes med avdelingen. Dette tar litt tid. Noen steder kommer en vekter eller en sykepleier og henter varene. Det var særlig i begynnelsen at det gikk mer tid enn vanlig. Yngve forteller at det går lettere nå som han er blitt kjent hos vaktpersonalet.

Jim, Oddvar og Geir forteller at de er blitt mer bevisste på at de gjør en viktig jobb, særlig i de siste ukene.

«Det er jo litt spesielt å pakke Seegene-reagenser for testing av Covid-19 eller gjøre klart blodgassprøyter for ukentlig leveringer, når man vet disse er med på å redde pasienter. Personlig har jeg kjent at et er ekstra godt å dra på jobben om morgen i disse dager.» forteller Geir.  

Alle på Bergman Diagnostika ønsker å takke Jim, Geir, Oddvar og Yngve for en fantastisk innsats i denne krevende perioden for helse-Norge.