Økt interesse for celleteller i primærhelsetjenesten og på koronamottak

Interessen for infeksjonsstatus og hematologisk status i primærhelsetjenesten er merkbar. Les hvorfor i to fagartikler og hvordan våre produktsjefer har løst instrumentinstallasjon under koronatiden.

En ny hverdag

Som for de fleste andre i Norge har de siste månedene vært annerledes for teamet som jobber mot primærhelsetjenesten. Produktsjefene Nina Rismyhr og Martin Oma har gått fra en vanlig hverdag, der mesteparten av tiden brukes med instrumentinstallasjon og opplæring på legekontorer rundt om i landet, til en ny hverdag med mer hjemmekontor og for det meste kundekontakt per telefon. Det var særlig gjeldende de 6-7 første ukene etter at smittereduserende tiltak ble iverksatt.

Fysiske kundebesøk ble begrenset til et minimum og noen kundebesøk ble flyttet til digital plattform.

Supportansvarlige Catherine Pettersen merket også endringen, da hun opplevde ekstremt få brukerstøttehenvendelser fram til begynnelsen av mai. Dette sannsynligvis fordi flere legekontorer har hatt redusert tilbud av laboratorietjenester, samtidig som pasienter avsto fra vanlig kontrollkonsultasjoner.

Helt uten kundebesøk har det likevel ikke vært i denne tiden. Det er spesielt to instrumenter det har vært mye interesse for – våre to celletellere Horiba Microsemi CRP og HemoCue WBC DIFF.  Flere legekontorer og koronamottak har anskaffet celleteller i forbindelse med koronautbruddet. Teamet kjenner seg veldig stolte av å kunne tilby instrumenter som raskt kan bidra i den kliniske vurderingen av innkommende pasienter ved mistanke om Covid-19 sykdom. Nina Rismyhr og Martin Oma har reist til kunder for å foreta instrumentinstallasjoner og opplæring.

De forteller at det har vært helt spesielt å møte kunder uten å håndhilse. Praktisk opplæring av celleteller har vært til dels utfordrende med den pålagte avstanden. Men det har likevel fungert fint, med gode tilpasningsevner fra alle parter.

Hvorfor økt interesse for celleteller?

Som media har påpekt flere ganger er det blitt publisert utallige studier om Sars-Cov-2-viruset og sykdommen Covid-19. Utenom PCR-tester for selve diagnostisering av viruset, har flere studier vist at enkelte hematologiske og kliniske markører kan gi indikasjon på alvorlighetsgrad av Covid-19.  Deriblant lymfocytter, thrombocytter, CRP, D-dimer og andre koagulasjonsparametere.

Horiba Medical, som produserer Microsemi CRP, har i samarbeid med universitetssykehuset i Nantes (Frankrike) og universitet i Nîmes (Frankrike) sammenfattet funn fra litteraturen tilgjengelig om Sars-Cov-2 / Covid-19, i en artikkel publisert 10. april. Der har de sett spesifikt på relevansen av enkelte essensielle biologiske markører i den kliniske vurderingen av pasienter med Covid-19.  

Les hele artikkelen

Artikkelen viser blant annet at økt CRP, lymfocytopeni og trombocytopeni kan gi indikasjon på alvorlige covid-19 tilfeller.

  

 


 

The Lancet publiserte i februar 2020 en annen artikkel fra et kinesisk team (Jinnong Zhang, Luqian Zhou, Yuqiong Yang, Wei Peng, Wenjing Wang, Xuelin Chen) som anbefaler CRP og hematologisk status initialt for å vurdere alvorlighetsgraden på pasienter som kommer inn med frysninger, vond hals eller hoste.

Ut fra funn de har gjort ved å se på data fra flere kinesiske sykehus har de utarbeidet en skjematisk triagestrategi for innkommende pasienter med mistenkt Covid-19-sykdom.

 

Mot en mer normal hverdag?

I takt med at samfunnet ble gradvis åpnet igjen har henvendelser fra kunder også økt. Det meste går fortsatt per telefon men både kunder og teamet ser frem til en normal hverdag i fremtiden, med fysiske besøk.

 

Vil du ha mer informasjon om en av våre celletellere ta kontakt med oss:

                                                                                   

Martin Oma                                                                                     Nina Rismyhr
Mob: 92 46 21 56                                                                             Mob: 92 02 57 31
martin.oma@remove-this.bergmandiag.remove-this.no                                                         nina.rismyhr@remove-this.bergmandiag.remove-this.no