HemoTrol - GlucoTrol-NG Fasitverdier

Klikk på kontrolltypen i blått nedenfor. Du vil så bli omdirigert til Eurotrol sin nettside. Derfra klikker du på linjen + Lot specific documentation, som vist på bildet under. Velg så den aktuelle loten fra listen som vises.

Utdrag fra Eurotrol website

 

HemoTrol - alle nivåer

GlucoTrol - alle nivåer

Unngå søl.....

..... når du åpner kontrollflasker fra Eurotrol. Følg prosedyren og pass på å knipse korken bestemt før åpning.