SERVICE/REPARASJON

HemoCue-instrumenter og Eurolyser Cube/Cube-S:

Ved feilkode kan det være nyttig å ta en titt på vår Spørsmål & Svar side. Ved behov for service, kan du ta kontakt med vår supportansvarlige:

Catherine Pettersen
mob: 47 97 42 49
catherine.pettersen@remove-this.bergmandiag.remove-this.no.

Fint om du da har følgende informasjon tilgjengelig:

- Serienummer på instrumentet
- Hva er problemet, eventuell feilkode?
- Lot på testene brukt da problemet/feilkoden dukket opp

Vi gjør vårt ytterste for å løse problemet på en rask og smidig måte, og er behjelpelige med utlåns instrumenter mens kundens instrument sendes til reparasjon hos produsenten.

 

Horiba Microsemi CRP

Ved behov for service eller reparasjon kan du ta kontakt direkte med vår serviceingeniør:

Ramon Stangnes
mob: 98 20 91 89
e-post: ramon.stangnes@remove-this.bergmandiag.remove-this.no 

Han vil kunne foreta feilsøking per telefon og reiser til dere ved behov for reparasjon.