Kommunens mest sårbare pasienter...

Hvordan tydeliggjøre infeksjonsbildet?

 

Inneliggende pasienter på sykehjem, KAD-avdelinger eller helsehus har som regel et komplisert sykdomsbilde, noe som kan gjøre infeksjonsdiagnostisering utfordrende. Det er like fullt viktig å unngå unødvendig antibiotikabehandling og samtidig sikre at en bakteriell infeksjon blir behandlet. Derfor kan tilleggsparametere være nyttig å se på.


Utfordring med komorbiditet og CRP

CRP er en god infeksjonsparameter, men lett forhøyede verdier opp til 30 - 50 mg/L kan være utfordrende å tolke hos komorbide pasienter. Disse pasientene har ofte en lett forhøyet CRP til vanlig og derfor er ikke CRP en særlig egnet parameter i slike tilfeller. Lett forhøyede CRP-verdier kan være en virusinfeksjon, men kan også reflektere en bakteriell infeksjon tidlig i forløpet. 

Hvordan kan man raskt få mer klarhet?

Siden CRP først øker 6 - 12 timer etter sykdomsstart kan det i stedet være nyttig å se på leukocytter, som responderer raskere etter innsettende sykdom. Tolkning av forholdet mellom de forskjellige hvite blodlegemer gir en god indikasjon på om infeksjonen er av bakteriell eller viral karakter.

Unik i sitt slag, HemoCue WBC DIFF leukocytteller gir deg totalt antall leukocytter med en 5-parts differensialtelling på under 5 minutter. 

Det er en stor fordel at det går fort. Innsendte prøver får vi svar på tidligst dagen etter. Det kan være for sent. Et døgn ventetid er et døgn for mye.

Kjent kyvetteteknologi

I tillegg, benytter WBC DIFF Analyzer HemoCues kjente kyvetteteknologi, som mange kjenner igjen fra hemoglobinmåling. Både venøst og kapillært blod kan analyseres.

Instrumentet er lite og brukervennlig og med batterier kan det benyttes på en mobil prøvetakingsstasjon.

Pasienter kan ha forhøyet CRP til vanlig og det er bra å kunne supplere med WBC DIFF for å få en bedre avklaring.

Ønsker du mer informasjon?

Fyll ut skjemaet nedenfor for å avtale et møte – fysisk eller digitalt – for en presentasjon av systemet.

Du kan også ta kontakt med din faste forhandler av medisinsk forbruksvarer.

 


 


 


Jeg ønsker en presentasjon


Dokumentasjon