Infeksjonsstatus på få minutter

Ved infeksjoner er CRP, i tillegg til klinikken, ofte nok - men ikke alltid.

Hvordan kan legen stille riktig diagnose tidseffektivt når CRP’en og/eller klinikken er utydelig, og mens pasienten fortsatt er på legekontoret?

Umiddelbart resultat på infeksjonsstatus og tydning av forholdet mellom totalt antall leukocytter, nøytrofile granulocytter, lymfocytter og monocytter gir avgjørende informasjon som indikerer om infeksjonen er av bakteriell eller viral karakter.  Alt dette mens pasienten enda er på legekontoret. 
Legen er dermed trygg på at en eventuell antibiotikabehandling behøves – eller ikke. Pasienten er beroliget når riktig diagnose kan stilles raskere og han får bekreftet eller avkreftet behovet for antibiotikabehandling allerede ved første konsultasjon.

                                                                                         

Vi tilbyr to løsninger:

Microsemi CRP-celleteller: full hematologisstatus (deriblant infeksjonsstatus) + CRP på 4 minutter. Les mer her.

I tillegg tilbyr vi et kurs om hematologi i praksis for primærhelsetjenesten kostnadsfritt , der vi viser at forholdet mellom de forskjellige parameterne gir indikasjon på forskjellige kliniske tilstander (differensiere infeksjoner og anemier, monitorere enkelte blodsykdommer…). Kurset er myntet på både leger og medarbeidere.

 

HemoCue WBC DIFF-leukocytteller: infeksjonsstatus med totalt antall leukocytter + 5-parts differensialtelling på 5 minutter. Les mer her.

I tillegg tilbyr vi en av markeds beste hurtigtester for hurtigdiagnostikk, ved mistanke om bakteriell halsinfeksjon:

Quidel Strep A In-Line: praktisk format med eget reagens for hver prøve. Høy spesifisitet og sensitivitet. Les mer her

Dokumenter til nedlasting

Brukerrapport Torget Legesenter

Les om hvilken nytte Torget Legesenter drar av å analysere infeksjonstatus med WBC DIFF.

Raske fakta om 5 hvite

Praktisk oversikt over de fem leukocyttkategorier, deres funksjon og patologier ved lave og høye verdier.