Hematologisk status + CRP i ett

Kan en celleteller være en fordel for ditt legekontor også?

 

Celletelleren Microsemi CRP er i bruk på over 250 legekontorer i Norge. Høsten 2021 sendte vi en brukerundersøkelse til våre brukere. Målet var å finne ut hvordan leger i primærhelsetjenesten bruker celletelleren i sin diagnostiske hverdag og for å avdekke eventuelle behov for oppfriskning på klinisk bruk av celletelleren.

Blant de som besvarte undersøkelsen var over 80 % enige i påstanden «Hematologisk status pasientnært er en klar fordel i min diagnostiske hverdag.»


Undersøkelsen omfattet flere spørsmål, blant annet hvilke kliniske situasjoner leger benytter celletelleren mest i og resultatene så slik ut (inntil 2 svar var mulig):
 

* Supplement til CRP ved kort sykehistorie - Klikk på bildet for å forstørre

 

Ønsker du å vite hvilken nytte du kan ha av Microsemi CRP-celleteller i din hverdag?

Fyll ut kontaktskjemaet for å avtale et møte med oss. Vi vil gi deg en kort presentasjon av de ulike kliniske bruksområdene der en celleteller kan være et nyttig verktøy, samt belyse hvordan Microsemi CRP kan være både tids- og kostnadseffektiv. 
Om ønskelig kan du få en oppsummering av hele brukerundersøkelsen.

Vi kan tilby uforpliktende utprøving av Microsemi CRP-celleteller i to uker, dersom du ønsker det.

 

Kurs i hematologi

For Bergman Diagnostika er opplæring viktig og Microsemi CRP celleteller leveres derfor med et eget kursopplegg. Dette har Bergman Diagnostika utarbeidet etter mange års erfaring innen hematologi-
fagfeltet.

 

 

 

Jeg ønsker å avtale et møte


Våre produktsjefer