Kundeundersøkelse om bruk av celleteller i allmennpraksis

Klikk på knappen nedenfor for å besvare den korte undersøkelsen. Den har 6 spørsmål med avkrysning og skal kun ta maksimum et par minutter å besvare. 

Takk for hjelpen!