Det handler om å beskytte de mest sårbare

Ny hurtigtest for påvisning av Sars-CoV-2 viruset

Kan bidra til hurtigere og bedre smittekontroll i din kommune


Den største utfordringen med de nå velkjente PCR-testene for Sars-CoV-2-påvisning er tiden. Avhengig av testkapasiteten i en gitt periode kan det ta opp til flere dager før resultatet er klart. 

Bekjempelse av koronapandemien er på mange måter en kamp mot klokka. Lang svartid kan gi dårligere overholdelse av karanteneplikt, noe som igjen kan resultere i dårligere og tregere smittekontroll. Derfor kan den nye Sofia SARS CoV-2 Antigen Fluorescent Immunoassay (FIA) hurtigtesten være nyttig for å kunne beslutte isolasjonstiltak på kortest mulig tid og på den måten begrense smitten hurtigst mulig. 

 

Analyseprinsippet:

Sofia SARS CoV-2 Antigen Fluorescent Immunoassay (FIA)-testen utføres som en kvalitativ påvisning av nucleocapsid-protein fra SARS-CoV-2 hos pasienter med symptomer. Den bygger på immunfluorescens-basert lateral flow-teknologi. Testen utføres med det automatiserte lille pasientnære instrumentet Sofia2 og svaret foreligger allerede etter 15 minutter.

Maskinell avlesning av hurtigtester øker kvalitetssikring da man eliminerer mulighet for feil visuell avlesning eller avlesning til feil tid. 

 

Hvorfor velge hurtigtesten fra Quidel?

  • Korter ned tiden fra prøvetakning til resultat til under 20 minutter
  • Muliggjør rask igangsetting av tiltak 
  • Kan gi bedre overholdelse av karantene- eller isolasjonsplikt 
  • Øker testberedskapen ved eventuell sprengt kapasitet på sentrale laboratorier
  • Automatisert resultatavlesning øker kvalitetssikring
  • Alt-i-ett kit - alt nødvendig utstyr inkludert
  • Lite og fleksibelt system - instrument med testkittet kan flyttes etter behov
  • Hurtigtesten er CE-IVD-merket

Et instrument - flere analyser

Flere tester kan analyseres på Sofia2-instrumentet, med samme testprinsipp. Egne testkit med Sofia Influensa A+B FIA, Strep A FIA, og snart et trippel panel for både Sars-CoV-2- og A+B-influensavirus.

Sofia2 Flu + Sars Antigen FIA- kan være med å lette diagnosedifferensieringen i vinterperioden, der begge virusene er i sirkulasjon.

Se testspesifikasjoner

Se instrumentspesifikasjoner


Kontaktskjema

Jeg ønsker å bli kontaktet for mer informasjon om Quidel Sofia Sars Antigen FIA hurtigtest