Har pasienten en ukomplisert virussykdom eller bakterielle komplikasjoner?

Få klarhet umiddelbart

Selv når CRP er utydelig

Ved infeksjoner er utfordringen å skille pasienter med begynnende bakterielle komplikasjoner fra de med ukompliserte infeksjonsforløp, på en tidseffektiv måte. CRP er i mange tilfeller et godt verktøy for påvisning av bakteriell infeksjon. Men CRP har en tidsbegrensning: den øker tidligst 6-12 timer etter sykdomsstart. Dette kan bety at på prøvetidspunktet kan bakterielle prosesser være i gang uten at dette påvises på CRP-resultatet.

Hvite blodlegemer/leukocytter/LPK øker raskt etter sykdomsstart, raskere enn CRP. Derfor kan det være nyttig å analysere leukocytter med differensialtelling, allerede på første konsultasjon. Dette kan gjøres enten ved å sende en prøve til samarbeidende laboratorium, eller man kan analysere pasientnært på en celleteller eller leukocytteller – med svar innen få minutter.
Tydning av forholdet mellom de forskjellige hvite blodlegemer gir en indikasjon på om infeksjonen er av bakteriell eller viral karakter.

Helsesenteret er langt unna sykehuset og det har en stor betydning å kunne vurdere diagnose og ta viktige beslutninger på stedet.

Vi tilbyr to forskjellige pasientnære løsninger for hematologisk infeksjonsstatus.

 • Microsemi CRP – den eneste celletelleren med full hematologisk status (18 parametere) + CRP i én og samme prøve. Analysetid: < 4 minutter
 • HemoCue WBC DIFF – den minste leukocytteller med totalt antall leukocytter + 5 parts-differensialtelling. Analysetid: < 5 minutter 

Våre produktsjefer installerer instrumentet kostnadsfritt, og holder i tillegg et 2 delt kurs, som også er kostnadsfritt:

 1. Praktisk opplæring ved instrumentet: bruk, vedlikehold, feilsøking, osv…..
 2. Faglig foredrag om celleteller og praktisk hematologi på legekontor
  • Hvilken nytte har en av celleteller på et legekontor
  • Måleprinsipper
  • Feilkilder
  • Tolkning av resultater og plot - kasuistikk

Vi ser på CRP og WBC DIFF opp mot hverandre og kan kjapt bekrefte/avkrefte om det er en influensa eller ikke.

En pasientnær analysering av hematologisk infeksjonsstatus kan bety tidligere igangsettelse av behandling for pasienten. Derfor har over 300 legekontorer i Norge valgt å investere i en celleteller eller i en leukocytteller fra Bergman Diagnostika.

Gjør som dem og ta kontakt med oss for å avtale et informasjonsmøte.

Ja, jeg ønsker å bli kontaktet for mer informasjon om

Institusjons navn
Fornavn, Etternavn
Telefonnummer
E-post

Se brukererfaring fra Sälen Vårdcentralen


Se kursinvitasjon om nytten av en celleteller i primærhelsetjenesten