Utprøving av celleteller

Fyll ut skjemaet til høyre så tar vi kontakt

En av våre produktsjefer tar kontakt med deg per telefon, mail eller eventuelt et digitalt møte på Teams for å kartlegge hvilken av våre to celletellere som passer deres behov.

Vi avtaler så en tid for installasjon og opplæring. Opplæringen er to-delt:
- praktisk bruk og drift av instrumentet
- forelesning «Hvilken nytte har vi av en celleteller?» - praktisk bruk av hematologi i allmennpraksis der kasuseksempler presenteres.

Se videoinvitasjonen til forelesningen i anledning en tidligere forelesningserie.

Utprøvingen varer i et par uker, uten forpliktelser.

 

To celletellere - forskjellige behov

Microsemi CRP av Horiba Medical

Full hematologistatus - 18 parametere + CRP

 

Hovedspesifikasjoner:

 • venøse og kapillære prøver
 • full hematologisk status på 1 minutt
 • full hematologisk status + CRP på <4 minutter

Kliniske bruksområder:

 • infeksjoner
 • utydelig klinikk - uspesifikk ferber / uspesifikke magesmerter
 • anemier
 • oppfølging av kreftpasienter og pasienter på div. medikamenter
 • blodsykdommer

HemoCue WBC DIFF

Totalt leukocytter + 5 parts differensialtelling

 

Hovedspesifikasjoner:

 • Venøse og kapillære prøver
 • 6 parametere på < 5 minutter
   

Kliniske bruksområder:

 • infeksjoner
 • utydelig klinikk - uspesifikk feber / uspesifikke magesmerter
 • allergi - astma

 

Kontaktskjema

Fyll i ønsket alternativ

Hviken nytte av celleteller i allmennpraksis?

ved bioingeniør Martin Oma


Erfaringer med en celleteller

ved Engerdal Helsesenter

Les brukerrapporten

Brukerrapport ved Engerdal Helsesenter


Ved Torget Legesenter

Les brukerrapporten